Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich in om van elke dag een mooie dag te maken voor onze cliënten. Daarbij willen wij natuurlijk goede kwaliteit van zorg en dienstverlening bieden. Om continu te werken aan het verbeteren van die kwaliteit laat de Swinhove Groep zich onder andere jaarlijks certificeren door het Kwaliteitskeurmerk PREZO, waarbij toetsing door een onafhankelijk bureau plaatsvindt tijdens een auditweek. Zo ook in 2019. Met dank aan de medewerkers en vrijwilligers heeft de organisatie hele mooie resultaten behaald: het Gouden keurmerk voor alle onderdelen van de Swinhove Groep.

Omdat iedereen binnen de Swinhove Groep heel trots mag zijn op deze resultaten, hebben alle medewerkers en vrijwilligers een waardebon gekregen van Gelateria Lorenzo aan het Veerplein in Zwijndrecht.

Wat is PREZO?
Prezo is een kwaliteitsmodel voor de zorg.
Het is een praktische en methodische manier van werken aan en denken over continue kwaliteitsverbetering met en vanuit het perspectief van de cliënt. PREZO gaat uit van de landelijke eisen voor goede zorg. Door onafhankelijke toetsing kan het PREZO-keurmerk worden behaald.

prezo keurmerk