Update 16-03

Zondag 15 maart heeft de overheid verscherpte maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland afgekondigd. Wij willen de rust bewaren, maar nemen net als andere (zorg)organisaties extra voorzorgsmaatregelen om onze kwetsbare cliënten en waardevolle medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen. Dit heeft gevolgen voor onze zorgverlening, onze faciliteiten en het activiteitenaanbod. Wij volgen hierbij de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Daarnaast maken we afspraken met de regionale zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere verpleeghuizen. We proberen elkaar te helpen en zoveel als mogelijk dezelfde afspraken te hanteren.   

Bezoek voor cliënten  

In veel verpleeghuizen en ziekenhuizen zijn al bezoekerstops afgeroepen. Wij overleggen hierover morgen nog met de organisaties uit onze regio, omdat we hebben afgesproken om hierin zo veel als mogelijk dezelfde afspraken te hanteren. Op dinsdag 17 maart volgt hierover een nader bericht.  

Een deel van onze diensten stopgezet per 16 maart: 

 • De dagbesteding en dagverzorging wordt gesloten. 
 • Ontmoetingsruimtes en de brasserieën worden gesloten. Bij de cliënten die een maaltijdarrangement hebben afgenomen wordt de maaltijd op de kamer bezorgd. 
 • De faciliteiten op de locaties zoals de kapper, pedicure en winkels worden gesloten. 
 • Onze behandelaren (fysio, ergo, etc) komen niet meer op huisbezoek. Een uitzondering wordt gemaakt voor de GRZ-huisbezoeken bij ontslag. Er worden ook GEEN groepsactiviteiten meer georganiseerd door de fysio en ergo.  
 • Externe specialisten die naar Swinhove komen: pedicure, mondzorg, oedeemtherapeut, kousen aanmeten, bloedafname etc. worden alleen nog ingezet bij spoed en op indicatie van de arts.  
 • Alle afspraken van bewoners op de woongroepen die buiten de locatie plaatsvinden gaan NIET door. Dit geldt voor een bezoek aan een kapper, pedicure, behandelaar, etc.  Alleen de arts kan hierop een uitzondering maken bij een urgent ziekenhuisbezoek.  
 • Het vervoer, onder meer met de Swinhove Bus, is stopgezet. 
 • Alle uitstapjes en activiteiten binnen en buiten de huizen van de verengingen en sociëteit worden stopgezet. Voor de bewoners wordt een alternatief activiteitenprogramma opgezet.  

Let op, dit kan in de komende periode nog gaan wijzigen. 

Zorgen voor onze vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn essentieel voor onze zorgverlening, desondanks hebben we ervoor moeten kiezen om voorlopig geen vrijwilligers meer in te zetten, tenzij wij hen hiervoor vragen. In de eerste plaats omdat de activiteiten die zij binnen onze locaties verzorgen, stopgezet zijn. In de tweede plaats om henzelf en onze bewoners en medewerkers te beschermen. 

Zorgen voor onze medewerkers en leerlingen 

Om goede zorg te blijven bieden is het belangrijk om zoveel mogelijk medewerkers te kunnen inzetten. Juist hun inzet is onmisbaar. Daarom zorgen wij dat ze steeds goed geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Stagiaires en leerlingen kunnen ook gewoon aan het werk blijven, natuurlijk in nauw overleg met de onderwijsinstellingen. Zij volgen dezelfde richtlijnen als onze medewerkers. 

———————————————————————

Update 13-03

Wij bieden zorg aan kwetsbare mensen en nemen een aantal voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen:

– Wij verzoeken u om bij binnenkomst direct naar degene die u bezoekt te gaan en niet onnodig rond te lopen door de locatie. Bij vertrek is het verzoek idem; graag rechtstreeks naar de uitgang.
– U kunt voorlopig geen gebruik maken van de Brasserie.
– Bij luchtweginfecties of griepachtige klachten als niezen, hoesten, keelpijn en/of koorts vragen wij u om tijdelijk niet op bezoek te komen tot het moment dat u 24 uur klachtenvrij bent.
– Tot en met 14 april zijn alle activiteiten van verenigingen, sociëteit en kerkdiensten geannuleerd.

Wij verzoeken u om zo min mogelijk vragen per telefoon te stellen, om onze medewerkers zo min mogelijk te belasten. Wij houden deze pagina continue actueel met nieuwe ontwikkelingen.

Wij rekenen op uw medewerking!

———————————————————-

Update 12-03-2020

Extra voorzorgsmaatregelen rondom Coronavirus 

De Swinhove Groep biedt zorg aan kwetsbare mensen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen en om cliënten en elkaar te beschermen. 

Daarom nemen we verschillende maatregelen:

 • Bijeenkomsten waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen, worden tot een minimum beperkt. Tot en met 14 april zijn alle activiteiten van verenigingen en sociëteit geannuleerd. Dit geldt ook voor de kerkdiensten. We hopen op uw begrip. 

 • Probeer het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. Denk bijvoorbeeld aan het niet bezoeken van evenementen of plekken met een groter besmettingsgevaar. Zorg goed voor uzelf.

De Swinhove Groep volgt nauwgezet de ontwikkelingen en baseren ons op de adviezen van het RIVM. We denken na over maatregelen om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen, dus houdt informatiekanalen goed in de gaten.

———————————————————————————————————————————————-

Zoals u hoogstwaarschijnlijk heeft meegekregen, houdt het coronavirus (COVID-19) de gemoederen flink bezig. Ook wij, als zorginstelling, volgen de ontwikkelingen op de voet en houden nauwlettend de instructies van de betrokken instanties in de gaten. Dit doen wij vanuit het standpunt: voorkomen is beter dan genezen.

Wij willen u middels deze brief op de hoogte stellen dat wij onze medewerkers instructies hebben gegeven mochten zij in een risicogebied zijn geweest of contact hebben gehad met een bewezen COVID-19 patiënt.

Wij brengen de adviezen van het RIVM om de kans op besmetting met het coronavirus, en ook alle andere griep- en verkoudheidsvirussen, te minimaliseren opnieuw onder de aandacht van alle medewerkers en cliënten.

Het gaat om de volgende adviezen:

 • Was regelmatig de handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na eenmalig gebruik direct weg;
 • Raak zo min mogelijk met de handen de mond, neus en ogen aan.

Om besmetting te voorkomen willen wij ook u vragen bovenstaande maatregelen na te leven. Op de site van het RIVM valt ook te lezen dat coronavirussen zich van mens tot mens verspreiden. Verspreiding vindt dus voornamelijk plaats via vieze handen. Regelmatig de handen wassen met zeep is dus van essentieel belang. Desinfectiegel is geen vervanger! Daarnaast willen wij als organisatie extra voorzichtig zijn en daarom stellen wij voorlopig de maatregel in om geen handen te schudden.

Het virus kan niet goed overleven buiten het lichaam en zeker niet op karton en andere spullen. Er is geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven.

Een veelgestelde vraag is: kan ik op bezoek in het verpleeghuis? Het RIVM zegt hierover het volgende: als je geen klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts​, dan kun je op bezoek in het verpleeghuis.

Onze cliënten en wij vinden het ​heel fijn dat er bezoek komt. Wel is het goed om in dit geval ons ervan bewust te zijn dat we te maken hebben met de meest kwetsbare groep. ​Wanneer u last heeft valuchtweginfecties of griepachtige klachten als niezen, hoesten of keelpijn, ​vragen wij u om tijdelijk niet op bezoek te komen, tot het moment waarop u weer klachtenvrij bent. Voorziet u problemen door uw tijdelijke afwezigheid? Overleg dan met de eerstverantwoordelijke verzorgende of de leidinggevende van de afdeling. 

Om verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen, hebben wij een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij u in de komende periode geen hand geven ter begroeting. Wij rekenen hierbij op uw begrip. 

Mensen die in Nederland verdacht worden van het virus, zijn door de GGD nauwkeurig in kaart gebracht. De GGD zal alle contacten monitoren om zo een verspreiding van de ziekte te voorkomen. Ook de Swinhove groep staat nauw in contact met de GGD.

Meer informatie
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Er is vanuit de Swinhove groep een team samengesteld dat dagelijks bij elkaar komt om de ontwikkelingen te bespreken en verschillende scenario’s uit te werken. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp kunt u die mailen naar info@swinhovegroep.nl. Via de website van het RIVM zijn vragen en antwoorden te vinden. Dit kunt u vinden op bovenstaande website van.

Mochten er verdere ontwikkelingen zijn houden wij u uiteraard op te hoogte. Op onze website www.swinhovegroep.nl kunt u indien nodig actuele informatie lezen.