Graag informeren wij u allen zo goed mogelijk over de actuele ontwikkelingen. Namens De Swinhove Groep spreekt Lilian Bouman (bestuurder) u daarom toe middels een videoboodschap. Het gaat ons aan het hart, we doen wat we kunnen en vragen om uw begrip.
In deze video wordt nog gesproken dat de regeling geldt t/m 14 april, maar dit is inmiddels verruimd t/m 28 april. Wij volgen hierin de richtlijnen van de overheid.

Door de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt om vanaf 18 maart per direct geen bezoek meer toe te laten bij alle bewoners van de locaties SwinhoveAmbachtstaete en voor de bewoners van de woongroepen van de locaties Lindonk en Lichtkring. Dit besluit hebben we genomen met de steun van de voorzitters van de cliëntenraden van onze locaties.

Thuiszorg 

De zelfstandig wonende (thuiszorg)cliënten van de locaties Lindonk, Lichtkring en IJsvogel kunnen nog wel bezoek ontvangen. Maar ook in dat geval vragen wij u, om uzelf en onze medewerkers te beschermen. Wij verzoeken u dringend ook hier bezoek te beperken en hygiëne voorschriften in acht te nemen. In het geval u zelf verkoudheidsklachten en/of koorts heeft neem contact op met uw contactverzorgende.  

Woongroepen 

Wij realiseren ons dat deze maatregel ingrijpend is voor zowel cliënten als naasten. Tegelijkertijd is deze maatregel, gezien de snelle verspreiding van het Coronavirus in ons land, onontkoombaar.  Wij willen onze cliëntennaasten, medewerkers en vrijwilligers zo lang mogelijk beschermen tegen dit virusDaarnaast willen we de continuïteit van de zorg bewaken en ervoor zorgen dat onze medewerkers zich zo goed als mogelijk kunnen blijven inzetten voor uw naaste.   

Wij weten hoe belangrijk u bent voor de daginvulling, verzorging en het sociale contact van onze bewoners. Daarom proberen wij de gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.  

 • Omdat alle uitstapjes en activiteiten binnen en buiten de huizen van de verengingen en sociëteit zijn stopgezet, worden er dagelijks extra activiteiten op de woongroepen georganiseerd.  
 • Onze medewerkers houden u op de hoogte via Carenzorgt. Wij zullen extra aandacht besteden aan de berichtgeving, zodat u regelmatig een bericht ontvangt. Heeft u nog geen aansluiting bij Carenzorgt neem dan contact op met uw contactverzorgende. 
 • Wij zullen in de komende periode waar mogelijk contact tussen u en uw naaste organiseren via videobellen, skype, etc.  Daarnaast gebruiken wij de aanwezige foto’s en herinneringsmanden. U kunt uw naaste een hart onder de riem steken door bijvoorbeeld foto’s of kaartje te sturen. 
 • Bij een aantal bewoners wordt de was en de aanvoer van persoonlijke verzorgingsproducten etc. normaal gesproken door de naasten verzorgd. Dit kan door blijven gaan, maar zal nu op een andere manier worden vormgeven. Bij de entree van iedere locatie zal om de volgende tijden iemand aanwezig zijn om goederen te wisselen:
  Hoofdlocatie: dinsdag en donderdag 13.00-15.00
  Lichtkring: dinsdag en donderdag 09.00-10.30
  Lindonk: dinsdag en donderdag 11.00-12.00
  De was en eventuele andere goederen dienen dan, voorzien van een briefje met de naam en woongroep van de betreffende bewoner voor die tijd klaar te staan.
 • Voor cliënten in de terminale fase zullen wij in overleg met naasten het bezoek vormgeven. 

Wij vragen om uw begrip en medewerking. Op onze website kunt u altijd de laatste update lezen: www.swinhovegroep.nl