Voor alle familieleden van bewoners van Swinhove 

Wij leven met u mee in deze moeilijke periode waarin u uw dierbare niet kunt bezoeken.
Wij wensen u waar mogelijk zo goed mogelijk contact op afstand met uw naaste en met de afdeling. 
Dat neemt niet weg dat het voor u als regelmatig bezoeker een zeer verdrietige tijd is en wij wensen u veel sterkte.

De cliëntenraden van Swinhove

Versoepeling bezoek: eerste fase start op 2 juni a.s.

Op 19 mei heeft minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie over de Coronamaatregelen laten weten dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen versoepeld wordt. Daarbij kondigde de minister ook aan dat er een aantal voorwaarden gelden, waaronder het bezoek is toegestaan. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in de Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in Corona-tijd: https://www.actiz.nl/stream/handreiking-bezoekregeling-verpleeghuizen  Tussen 25 mei en 15 juni mogen alle verpleeghuisorganisaties die aan [...]

Swinhove groep in de media 

We worden regelmatig benaderd door media om mee te werken aan interviews, artikelen, etc. Wij zijn uit respect voor bewoners, naasten en waardering voor de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers terughoudend met het [...]