Wij hebben u op 18 maart laten weten dat er geen bezoek meer mogelijk is bij onze cliënten op de woongroepen. Dit is in lijn met de laatste maatregelen vanuit de overheid. Wij nemen op deze manier extra voorzorgsmaatregelen om u, onze kwetsbare bewoners en onze onmisbare medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Wij begrijpen dat dit een zeer ingrijpende maatregel is, voor u en uw naasten. Tegelijkertijd rekenen wij op uw begripWij wensen u heel veel sterkte en kijken uit naar het moment waarop wij u weer kunnen verwelkomen. 

In deze bijzondere periode is het belangrijk goed voor elkaar te zorgen. Het is belangrijk dat onze bewoners ondanks de bezoekersstop weten dat er aan hen wordt gedacht. Er is veel mogelijk om toch contact te hebben met uw dierbaren. Stuur een kaartje, foto’s van mooie herinneringen, een kleurrijke tekening of ander knutselwerkje van een (klein)kind. Ook is videobellen inmiddels een mogelijkheid die op alle woongroepen georganiseerd isWij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden tot video’s delen met onze cliënten, zodat we uw video kunnen laten zien aan uw naaste. Houd onze website in de gaten voor deze ontwikkelingen. Omdat alle uitstapjes en activiteiten binnen en buiten de huizen van de verengingen en sociëteit zijn stopgezet, worden er dagelijks extra activiteiten op de woongroepen georganiseerd.   

Ook voor ons is dit een bijzondere, spannende en nieuwe situatie. Dit betekent dat we ook niet voor alle vragen en situaties direct een pasklaar antwoord hebben of direct een goede oplossing. Wij volgen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Houd u daarom de berichtgeving op de website goed in de gaten. Daar kunt u de laatste informatie vinden. Hieronder vindt u een aantal bijzonderheden.  

Geen bezoek
Geen bezoek op de woongroepen is het uitgangspunt. Er is alleen in overleg bezoek toegestaan aan een cliënt in de terminale fase. Hiervan wordt alleen in geval van zwaarwegende redenen afgeweken.  

Verschil tussen de locaties
Voor de locaties Ambachtstaete en Swinhove geldt dat de voordeur dicht is voor al het bezoek. Op de locaties Lindonk , Lichtkring en IJsvogel is algehele sluiting niet mogelijk omdat op deze locatie ook mensen huren en zelfstanding wonen. Zij bepalen zelf of zij bezoek (willen) ontvangen. Maar ook in dat geval vragen wij u, om uzelf en onze medewerkers te beschermen. Wij verzoeken u dringend ook hier zo min mogelijk bezoek te ontvangen en hygiëne voorschriften in acht te nemen.  

In het geval u zelf verkoudheidsklachten en/of koorts dan willen wij dat graag weten in het belang van onze medewerker. Wij verzoeken u contact op te nemen met de contactverzorgende.  

Zorgdossier
Medewerkers besteden in deze periode extra aandacht aan de rapportage in CarenzorgtMocht er zich een situatie voordoen waarin uw naaste u nodig heeft, dan nemen wij contact met u op.  

Algemene berichtgeving over de maatregelen die wij binnen de Swinhove Groep treffen, plaatsen we vanaf nu niet meer in Carenzorgt, maar kunt u lezen op de website www.swinhovegroep.nl  

Carenzorgt gebruiken wij, zoals gebruikelijk weer, om u op de hoogte te houden van de situatie van uw naaste. 

Wasgoed en artikelen brengen/halen
Indien u dat gewend bent kunt u de was blijven doen en artikelen brengen.  Wilt u de was en goederen voorzien van een briefje met de naam en woongroep van uw naaste? Bij de entree van iedere locatie zal op de volgende tijden iemand aanwezig zijn om goederen te wisselen: Wij verzoeken u om bij het wisselen van de goederen ook 1,5 meter afstand in acht te houden. Het afgeven van etenswaren als taarten, koeken of andere snacks is niet toegestaan en in de post(pakketjes) mogen geen bederfelijke goederen worden gedaan. Etenswaar kunnen wij alleen accepteren wanneer zij door een professionele organisatie (bakker, etc.) aangeboden worden. 

  • Lichtkring: dinsdag en vrijdag 09.00-10.00 uur 
  • Lindonk: dinsdag en vrijdag 11.00-12.00 uur 
  • Hoofdlocatie: dinsdag en vrijdag 13.00-15.00 uur 

Wij verzoeken u om bovenstaande tijden aan te houden.

De mogelijkheid om was en goederen te brengen/ halen kunnen wij voorlopig blijven aanbieden onder deze voorwaarden. Houd u er rekening mee dat: 

  • In het geval uw naaste een infectieziekte heeft (waaronder Corona) de mogelijkheid komt te vervallen om zelf de was te verzorgen. De Swinhove Groep zorgt ervoor dat de kleding gewassen wordt, volgens de geldende richtlijnen.  
  • U er ook voor kunt kiezen om de wasverzorging toch (voorlopig) door ons te laten verzorgen. Als u hier gebruik van wil maken, dan kun dat via de mail aangeven bij linnenkamer@swinhovegroep.nl

Besmettingen
Er zijn momenteel een aantal besmettingen op Swinhove. Wij plaatsen onze besmettingen niet specifiek per woongroep op onze website.
Woont uw naaste op de groep waar er een besmetting is dan wordt u hier telefonisch van op de hoogte gesteld.

Initiatieven
De afgelopen dagen hebben wij veel hartverwarmende reacties gekregen en waren er bijzondere initiatieven bij onze locaties. Zo komen er veel tekeningen en post binnen vanuit verschillende kinderopvangen/verenigingen, er worden stoeptekeningen gemaakt, een paastraktatie namens het activiteitenfonds op de IJsvogel, een miniconcert op de Lindonk, een koor buiten bij de Lichtkring en tulpen voor de medewerkers. In deze bijzondere tijd is het soms even zoeken naar een goede manier om elkaar te laten weten dat we aan elkaar denken. Ben u van plan om een initiatief te starten voor onze medewerkers of bewoners? Wij verzoeken u  dan vooraf contact met ons op te nemen via communicatie@swinhovegroep.nl 

Wij delen één keer in de week een overzicht van deze initiatieven op onze social media kanalen. Facebook: www.facebook.com/swinhovegroep Instagram: www.instagram.com/swinhove 

Versoepeling bezoek: eerste fase start op 2 juni a.s.

Op 19 mei heeft minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie over de Coronamaatregelen laten weten dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen versoepeld wordt. Daarbij kondigde de minister ook aan dat er een aantal voorwaarden gelden, waaronder het bezoek is toegestaan. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in de Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in Corona-tijd: https://www.actiz.nl/stream/handreiking-bezoekregeling-verpleeghuizen  Tussen 25 mei en 15 juni mogen alle verpleeghuisorganisaties die aan [...]

Swinhove groep in de media 

We worden regelmatig benaderd door media om mee te werken aan interviews, artikelen, etc. Wij zijn uit respect voor bewoners, naasten en waardering voor de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers terughoudend met het [...]