Wij nemen extra voorzorgsmaatregelen om onze kwetsbare bewoners en onze medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen. Wij volgen de maatregelen en richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GHOR en GGD. 

Omdat de landelijke richtlijnen zijn verlengd tot 20 mei, zullen wij ook minimaal tot die datum nog geen bezoek toelaten op onze locaties.  Alle maatregelen zijn erop gericht dat mensen sociale contacten vermijden. Het is belangrijk om te beseffen dat als de verspreiding langzamer gaat, er minder mensen tegelijkertijd ziek zijn. De zorg voor cliënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven. 

Net als u lezen wij regelmatig berichten in de pers over de situatie in de verpleeghuizen. Wij doen er alles aan om besmetting en verspreiding van het coronavirus te beperken. Toch hebben wij helaas te maken met een aantal besmettingen 

Wij volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM, om zo veilig als mogelijk zorg te verlenen en de risico’s van besmetting via, tussen onze cliënten en zorgmedewerkers zoveel mogelijk te beperken. De richtlijn van het RIVM is nadrukkelijk om niet in alle contacten tussen zorgverleners en cliënten een mondkapje, schorten en handschoenen te dragen. Dit is alleen de bedoeling als er een verdenking van een besmetting is of een besmetting. 

Cliënten met het coronavirus of een verdenking daarop worden altijd in isolatie behandeld en verzorgd. In isolatie betekent dat een cliënt op zijn of haar kamer blijft en de medewerkers alleen volledig beschermd de kamer betreden.  

Ook voor de inzet van medewerkers baseren wij ons op de richtlijnen die gesteld worden specifiek voor zorgpersoneel. Daarnaast zijn we blij dat het beleid voor het testen van medewerkers in de zorg verruimd is. Dit betekent dat wij als er een verdenking onder de medewerkers is altijd direct laten testen.  

Helaas zijn de berichten uit de media soms wat ongenuanceerder, waardoor (begrijpelijk) verwarring en zorgen kunnen ontstaan. Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden en volgen maatregelen en richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GHOR en GGD.