Ons bereiken regelmatig vragen over hoe de situatie met betrekking tot Corona in onze organisatie is. Helaas hebben wij in onze organisatie te maken met zowel cliënten als medewerkers bij wie Corona is vastgesteld. Op dit moment zijn er circa 20 cliënten Corona positief, op een totaal aantal van 450 cliënten in onze organisatie. De meeste cliënten met Corona bevinden zich in de locatie Swinhove, omdat cliënten daar op cohort afdelingen verzorgd worden. ​Cliënten worden zo mogelijk overgeplaatst worden naar locatie Swinhove op het moment dat er Corona wordt vastgesteld.  ​Swinhove Groep heeft circa 600 medewerkers in dienst, daarvan zijn er momenteel circa 30 medewerkers ziek ten gevolge van Corona. Zij verblijven thuis totdat zij weer hersteld zijn.

Wij doen er alles aan om het aantal besmettingen zo beperkt mogelijk te houden. Hiertoe komt ​sinds begin maart dagelijks een infectie-team bij elkaar die de laatste ontwikkelingen in de organisatie èn de landelijke ontwikkelingen en richtlijnen bespreken. Op basis hiervan stellen wij ons beleid ​en maatregelen vast, waarin we steeds de richtlijnen van de RIVM volgen, ook met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast onderhoudt dit team nauw contact met de GGD-GHOR en de deskundige infectiepreventie (ziekenhuishygiënist) ​voor advies en ondersteuning. Tevens voeren wij al sinds het begin een actief testbeleid, wat wil zeggen dat we niet aarzelen om cliënten en medewerkers te laten testen zodra er verschijnselen zijn die kunnen duiden op Corona. We informeren de familie of naaste van de betreffende cliënt direct op het moment dat er aanleiding is om te testen.

Onze medewerkers werken volgen de afgesproken richtlijnen. Wij hebben grote waardering voor het werk dat zij in deze omstandigheden met zoveel betrokkenheid en liefde voor de cliënten blijven doen. Natuurlijk betekent de genoemde uitval door zieke medewerkers vanwege corona dat dit verzuim door anderen opgevangen moet worden. Voor een groot deel wordt dat gedaan door de eigen medewerkers, die we daarvoor erg dankbaar zijn. Voor het overige deel zetten we tijdelijke medewerkers in via een uitzendbureau. Op deze wijze borgen we de continuïteit van zorg. Gelukkig zien wij ook dat mensen weer herstellen van het virus! Dit geldt zowel voor cliënten als voor medewerkers.

In deze voor iedereen spannende tijd is het geweldig om te merken dat er een groot saamhorigheidsgevoel is in de organisatie en dat de medewerkers er alles aan doen om de cliënten ondanks alles een zo ‘normaal’ mogelijk leven te laten leiden en het gemis van dierbaren zo goed mogelijk proberen op te vangen met allerlei initiatieven. Van buiten de organisatie krijgen zowel de cliënten als de medewerkers ook vele hartverwarmende steunbetuigingen, zoals kaarten en tekeningen, bloemen, fruit, chocolade en andere cadeaus. Mede namens de cliënten en medewerkers, vrijwilligers, Cliëntenraad en Ondernemingsraad willen we u hiervoor heel hartelijk danken. Het is voor ons allen een steun in de rug om deze tijd goed met elkaar door te komen. Samen Sterk!