Ons bereiken regelmatig vragen over hoe de situatie met betrekking tot Corona in onze organisatie is. Helaas hebben wij in onze organisatie te maken met zowel cliënten als medewerkers bij wie Corona is vastgesteld. Op dit moment zijn er circa 10 cliënten Corona positief, op een totaal van 450 cliënten in onze organisatie. De meeste cliënten met Corona bevinden zich in de locatie Swinhove, omdat cliënten daar op cohort afdelingen verzorgd worden.  Cliënten worden zo mogelijk overgeplaatst naar locatie Swinhove op het moment dat er Corona wordt vastgesteld.   Swinhove Groep heeft circa 600 medewerkers in dienst, daarvan zijn er momenteel circa 30 medewerkers ziek ten gevolge van Corona. Zij verblijven thuis totdat zij weer hersteld zijn. 

Wij doen er alles aan om het aantal besmettingen zo beperkt mogelijk te houden. Hiertoe komt sinds begin maart dagelijks een infectie-team bij elkaar die de laatste ontwikkelingen in de organisatie èn de landelijke ontwikkelingen en richtlijnen bespreken. Op basis hiervan stellen wij ons beleid èn maatregelen vast, waarin we de richtlijnen van het RIVM volgen. Tevens staan wij in nauw contact met andere partijen en deskundigen in de regioDaarnaast voeren wij een actief testbeleid, wat wil zeggen dat we niet aarzelen om cliënten en medewerkers te laten testen zodra er verschijnselen zijn die kunnen duiden op Corona. We informeren de familie of naaste van de betreffende cliënt direct op het moment dat er aanleiding is om te testen.  

Onze medewerkers werken volgen de afgesproken richtlijnen. Wij hebben grote waardering voor het werk dat zij in deze omstandigheden met zoveel betrokkenheid en liefde voor de cliënten blijven doen.  

Activiteiten tijdens feestdagen 

De feestdagen zijn dit jaar voor onze bewoners net zo belangrijk als andere jaren. Wij proberen hier binnen onze mogelijkheden zo veel mogelijk aandacht aan te besteden en leuke activiteiten te organiseren. We laten deze dagen niet ongemerkt voorbijgaan en proberen onze cliënten wel het fijne gevoel te geven tijdens deze feestdagen. Zo zijn er tijdens Pasen verschillende lekkernijen en paasknutselwerkjes binnen gekomen. Onze geestelijk verzorger heeft een online-Paasoverdenking gemaakt die de bewoners konden bekijken. Met Koningsdag hebben alle cliënten een heerlijke oranje tompouce gekregen van stichting Koningsfeesten Zwijndrecht en hebben we op de woongroepen binnen de mogelijkheden toch aandacht kunnen besteden aan deze feestelijke dag. 

Gelukkig kunnen we veel cliënten blij maken tijdens deze feestdagen met alle initiatieven die binnenkomen zoals: buitenoptredens, tekeningen, lekkernijen en kaarten. Hier zijn we erg dankbaar voor.  

Moederdag 

Zondag 10 mei a.s. is het MoederdagOok hieraan zullen we binnen de huidige mogelijkheden aandacht besteden. Daarnaast is er gelegenheid voor familieleden om voor hun (schoon-)moeder of oma moederdagcadeaus af te geven op de diverse locatiesWij vragen uw begrip voor het feit dat dit uitsluitend kan gedurende de volgende tijden:  

Locaties Lichtkring en Lindonkzondag 10 mei tussen 10.30-11.30 uur, 

locatie Swinhovezondag 10 mei tussen 13.00-15.00 uur. 

U kunt uw cadeaus afgeven bij de medewerker die aanwezig zal zijn bij de hoofdingang van de betreffende locatie. Wij verzoeken u duidelijk de naam en woongroep te vermelden. Wij zorgen er dan voor dat dit bij alle (schoon-)moeders terecht komt! 

Bezoek 

De voorzorgsmaatregelen van het RIVM en het kabinet zijn zoals u weet nog minimaal van kracht tot 20 mei aanstaande. Dit betekent dat er tot dat moment helaas nog geen bezoek is toegestaan bij de bewoners van onze woongroepen. In de dagelijkse praktijk ervaren we hoe moeilijk dit kan zijn voor onze bewoners en hun naasten. Daarom hebben we nagedacht over een goede manier om toch op kleine schaal, waar de persoonlijke situatie van zowel de bewoner al de familie dat toelaat, een persoonlijke ontmoeting tussen bewoners en naasten te organiseren: elkaar even te kunnen zien en horen. Belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat dit op een veilige manier gebeurt. Hiervoor hebben we op iedere locatie een ontmoetingsplek ingericht. Vanachter het raam kan de bewoner met behulp van een “spreek-luisterverbinding” met zijn of naaste spreken. De naaste bevindt zich aan de andere kant van het raam en om voor privacy te zorgen is hier een tent neergezet. Hierover kunnen we u binnenkort meer vertellen. Wij zien er naar uit om u weer te mogen verwelkomen.