De voorzorgsmaatregelen van het RIVM en het kabinet zijn zoals u weet nog minimaal van kracht tot 20 mei aanstaande. Dit betekent dat er tot dat moment helaas nog geen bezoek is toegestaan bij de bewoners van onze woongroepen. In de dagelijkse praktijk ervaren we hoe moeilijk dit kan zijn voor onze bewoners en hun naasten.  

Daarom hebben we nagedacht over een goede manier om toch op kleine schaal, waar de persoonlijke situatie van zowel de bewoner als de familie dat toelaat, een persoonlijke ontmoeting tussen bewoners en naasten te organiseren: elkaar even te kunnen zien en horen. Belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat dit op een veilige manier gebeurt. Hiervoor hebben we op iedere locatie een ontmoetingsplek ingericht. 

Elkaar weer in het echt zien, in plaats van via een beeldscherm. Dankzij de Kletstent mede mogelijk gemaakt door de Lions Swindregt Were. Met een raam tussen de kletsers. Vanachter het raam kan de bewoner met behulp van een “spreek-luisterverbinding” met de familie of naaste spreken. De naaste bevindt zich aan de andere kant van het raam en om voor privacy te zorgen is hier een tent neergezet.  

U hoeft zich niet aan te melden. U wordt zelf door de betreffende woongroep, afdeling of de coördinator bezoek geïnformeerd wat de mogelijkheden zijn. Woongroepen die in Cohort zijn kunnen geen gebruik maken van de kletstent. 

Aan welke regels, dient u zich te houden? 
Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt in de kletstent willen wij u vragen om maximaal met 2 mensen tegelijk op bezoek te komen in de kletstent. Uiteraard gelden ook in de kletstent de algemeen geldende richtlijnen, zoals de 1,5 meter afstand als u niet uit hetzelfde gezin komt.  

Als laatste willen wij erop wijzen dat het bezoek mogelijk erg emotioneel en zwaar kan zijn voor uw naaste het is wellicht fijn voor u om iemand mee te nemen.