We worden regelmatig benaderd door media om mee te werken aan interviews, artikelen, etc. Wij zijn uit respect voor bewoners, naasten en waardering voor de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers terughoudend met het ‘zomaar’ verstrekken van dergelijke informatie aan de pers. Wij zijn benaderd door het AD de Dordtenaar en hebben zorgvuldig overwogen om hieraan mee te werken. We willen graag transparant zijn en delen open en eerlijk informatie.  

Er is een nieuw artikel geplaatst in AD de Dordtenaar over de situatie met betrekking tot Corona binnen onze organisatie.  Onze bestuurder Lilian Bouman en Specialist Ouderengeneeskunde Siebe Swart zijn hiervoor geïnterviewd. Korte samenvatting: In het artikel wordt teruggeblikt op de afgelopen maanden waarin verschillende mensen besmet raakten met het Corona virus en hoe wij als organisatie hebben gehandeld. Daarnaast wordt vooruitgekeken om de kennis die in de afgelopen tijd is opgedaan in te zetten om zo goed mogelijk in te spelen op een eventuele ‘tweede golf’ waar landelijk over gesproken wordt. Hier vindt u een link naar het artikel: https://www.ad.nl/dordrecht/swinhove-blikt-terug-op-stormachtige-tijd-corona-was-als-een-golf-die-zich-langzaam-uitrolde~af802d33/

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van het artikel. Daarom willen wij benadrukken dat u altijd op de hoogte wordt gebracht als er voor uw naaste een verdenking op Corona is, er een test uitgevoerd wordt en wat de uitslag van de test is. U wordt ook altijd geïnformeerd als op de woongroep of etage van uw naaste een medebewoner besmet is. Dit betekent ook, dat als wij hierover geen contact met u opnemen, er géén sprake is van een verdenking of een besmetting bij uw naaste of één van de medebewoners op de woongroep. 

Bezoekregeling  

Zoals u tijdens de persconferentie op 19 mei heeft kunnen horen, komt er stap voor stap weer ruimte voor bezoek aan bewoners van verpleeghuizen. U zult, net als wij, blij zijn te horen dat deze stap gemaakt kan worden. Bij het aankondigen van deze versoepeling zijn ook een aantal voorwaarden genoemd. Zo zullen wij bijvoorbeeld niet meteen bezoek op alle locaties mogen ontvangen en is het bezoek in aantal personen en frequentie beperkt. U zult begrijpen dat wij het ook spannend vinden om de bezoekregeling te versoepelen omdat het coronavirus nog steeds in de samenleving aanwezig is en onze cliënten binnen een kwetsbare doelgroep vallen. Wij maken een stappenplan per locatie waarin we duidelijk maken hoe we bezoekers in de komende periode weer kunnen verwelkomen en treffen de benodigde voorbereidingen. Wij hanteren hierbij de richtlijnen die door de RIVM worden beschreven. We zullen hierover op 25 mei informeren.   

De versoepeling van de maatregelen die is aangekondigd op 18 mei heeft geen gevolgen voor het bezoeken van thuiszorgcliënten.  Wel is aangegeven dat vanaf 1 juni dagbesteding weer open kan onder bepaalde voorwaarden. Dat is mooi nieuws voor onze kwetsbare cliënten in de wijken. We gaan komende periode bepalen op welke manier en vanaf welke datum we weer dagbesteding kunnen bieden.