De ontwikkelingen volgden zich in de afgelopen weken in een hoog tempo op. Amper twee weken geleden spraken wij nog over een geleidelijke versoepeling van het bezoekbeleid binnen de Swinhove Groep, inmiddels is de politieke en publieke visie veranderd. Zoals wij allen gisterenavond ook in de persconferentie van dhr. de Jonge en dhr. Rutte vernamen, worden de beperkingen ten behoeve van het bezoek aan verpleeghuizen volledig opgeheven, mits er geen Corona besmettingen zijn. 

Dit heeft uiteraard ook grote gevolgen voor het bezoekbeleid voor de woongroepen van SwinhoveDe Lindonk en De Lichtkring en de cliënten van AmbachtstaeteHet betekent dat we het voornemen hebben om de beperkingen ten aanzien van het bezoek per 1 juli a.s. zoveel als mogelijk op te heffen. De komende dagen wordt hierover overlegd met de cliëntenraden, ondernemingsraad en de professionele adviesraad. Daarnaast worden de benodigde voorbereidingen getroffen.  

Op 30 juni a.s. zullen wij u opnieuw een bericht sturen over wat dit voor u en uw naaste betekent.