Sinds half maart 2020 zijn maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het Corona-virus zo veel mogelijk te voorkomen. Dat heeft ook voor u, als naaste van de bewoner van ons verpleeghuis, ingrijpende gevolgen gehad.  

Na diverse versoepelingen in de afgelopen weken, kunnen we u nu het goede nieuws brengen dat de deuren van onze locaties vanaf woensdag 1 juli weer opengaan voor bezoek! Hier zijn wij erg blij mee. Er blijven daarnaast zeker ook maatregelen gelden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De versoepelingen hebben op onze locaties nog niet geleid tot nieuwe besmettingen. 

De eerste contactpersonen ontvangen deze week een persoonlijke brief met meer informatie