Vandaag is bij een cliënt op locatie Ambachtstaete het coronavirus vastgesteld. De bewoner verblijft in isolatie op de eigen kamer waarbij de benodigde beschermingsmaatregelen zijn getroffen. Momenteel treffen we maatregelen om het besmettingsrisico zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent:

  • Alle cliënten in locatie Ambachtstaete worden getest;
  • Alle medewerkers van locatie Ambachtstaete worden getest;
  • Tot het moment dat de testuitslagen bekend verblijven cliënten op de eigen kamer;
  • Tot het moment dat de testuitslagen bekend zijn, worden alle cliënten in Ambachtstaete in volledige beschermende kleding verzorgd;
  • Wij raden cliënten af om bezoek te ontvangen. Als bezoek toch doorgang moet vinden, dan liefst zo beperkt mogelijk (in aantal en tijd). De bezoekers die nog komen, dienen volledig in beschermende kleding Ambachtstaete binnen te gaan en bij het verlaten van Ambachtstaete alle beschermende kleding in de daartoe bestemde afvalzak te deponeren.
  • De tussendeur naar Swinhove wordt gesloten waardoor verkeer tussen Swinhove en Ambachtstaete niet meer mogelijk is.

We verwachten dat de testuitslagen binnen 48 uur na het afnemen van de tests beschikbaar zijn. De cliënten en medewerkers worden, zodra de testuitslagen bekend zijn, geïnformeerd over hun testuitslag en eventuele volgende stappen.

Zodra alle testresultaten binnen zijn, zullen we bepalen of het bovenstaande beleid wordt bijgesteld (bijvoorbeeld afbouwen van de maatregelen) of dient te worden gecontinueerd. Dit zal binnen enkele dagen vanaf nu zijn.

Wij realiseren ons dat bovenstaande maatregelen ingrijpend zijn. Wij doen dit echter uit voorzorg voor uw naaste, u zelf, alle cliënten en alle medewerkers en vrijwilligers. Ons doel hierbij is, besmetting bij u en anderen te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip. Samen staan we sterk!