Een update van het eerdere bericht over een besmetting met het Coronavirus op locatie Ambachtstaetehttps://www.swinhovegroep.nl/2020/08/04/besmetting-ambachtstaete/ 

Uit voorzorg zijn alle cliënten en medewerkers van locatie Ambachtstaete getest op het Coronavirus. Zij hadden op dat moment geen klachten. Inmiddels zijn hiervan nagenoeg alle testuitslagen binnen, waardoor we kunnen constateren dat in totaal bij drie cliënten en drie medewerkers het Coronavirus is vastgesteld. 

Extra maatregelen per 7 augustus 2020 

  • De drie cliënten die positief getestzijn verblijven in strikte isolatie op de eigen kamer en worden met extra beschermende middelen verzorgd en verpleegd. De andere cliënten van Ambachtstaete verblijven in quarantaine om te observeren of zij klachten ontwikkelen die kunnen duiden op het Coronavirus. Zij verblijven zoveel mogelijk in hun kamer en worden met beschermende middelen verzorgd en verpleegd. De drie medewerkers die positief zijn getest blijven thuis. 
  • Omdat locatie Swinhove naast Ambachtstaete ligt, hebben we uit voorzorg besloten dat alle medewerkers en vrijwilligers op locatie Swinhove (plantageweg 3) verplicht een mondneusmasker moeten dragen tot en met maandag 10 augustus a.s. Maandag zullen wij u nader informeren over de situatie en eventuele verdere maatregelen. 
  • Naar aanleiding van de persconferentie van 6 augustus en de aangekondigde extra landelijke maatregelen, zullen wij ook bij onze brasserieën per direct uw contactgegevens noteren 

Ventilatiesystemen Swinhove Groep 

We lezen verontrustende berichten in de media over ventilatiesystemen in verpleeghuizen die het coronavirus mogelijk verspreiden. We hebben naar aanleiding van dit bericht onderzoek gedaan naar onze ventilatiesystemen. We hebben dit al in het begin uitgezocht met de installateur en we hebben de ventilatiekanalen in het vizier en handelen zoals het nodig is. We zijn in afwachting van het onderzoek van het ventilatiesysteem op Ambachtstaete. De andere ventilatiesystemen op de locaties SwinhoveLindonk, Lichtkring en IJsvogel vormen geen risico. 

Wij realiseren ons dat bovenstaande maatregelen ingrijpend zijn. Wij doen dit echter uit voorzorg voor uw naaste, u zelf, alle cliënten en alle medewerkers en vrijwilligers. Ons doel hierbij is, besmetting bij u en anderen te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip. Samen staan we sterk!