Het activiteitenfonds is een burgerinitiatief waarmee Huib van Loon en Bas Stellaard in 2011 zijn gestart met als doelstelling, door middel van sponsoring, de leiding van de Swinhove groep locatie De IJsvogel in staat te stellen extra activiteiten te organiseren voor de bewoners van De IJsvogel en de senioren uit de wijk. 

Op 16 april 2019 vierde De IJsvogel het 10-jarig bestaan en het was de bedoeling dit op 16 april 2020 op een feestelijke wijze af te sluiten. 

Diverse gasten, zoals sponsoren en medewerkers van de Swinhove groep waren uitgenodigd om samen met de bewoners de lunch te gebruiken en ons in de gelegenheid te stellen om de sponsoren te bedanken, echter in verband met het coronavirus kon dit geen doorgang vinden. Inmiddels enkele maanden verder worden er weer beperkte activiteiten georganiseerd door Michel Herremans, 1ste medewerker gastvrijheid en zijn medewerkers. 

Alsnog wil het activiteitenfonds van locatie IJsvogel sponsoren bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat er tijdens het 10-jarig bestaan en in het verleden veel extra activiteiten georganiseerd konden worden. 

Het activiteitenfonds kwam in contact met Jolita Meuldijk van stichting 10 procent en deze schonk een nieuwe TV met soundbar voor in het restaurant en tuinparasols voor op het terras. 

Tijdens de corona tijd heeft Florensis alle bewoners van de IJsvogel een mooie plant gegeven en werd ook het terras opgefleurd met mooie plantenbakken. 

Door bemiddeling van Joke Verhage, voorzitter van de cliëntenraad heeft het activiteteitenfonds een donatie ontvangen van Rotaryclub Waal en Devel. Dit maakte het mogelijk om alle medewerkers van De IJsvogel een grote doos bonbons te schenken voor hun inzet in deze moeilijke tijd en de bewoners ontvingen weer een fleurige plant. Daarnaast zorgen ook andere sponsoren zoals onder andere Woody van der Kaaden Veer apotheek en het Wijkplatform Nederhoven voor mooie donaties om iets extra’s voor de bewoners te kunnen doen.

Na een aantal gesprekken is het activiteitenfonds het ook gelukt om jaarlijks een vaste subsidie te krijgen van de gemeente Zwijndrecht. 

Het activiteitenfonds bedankt alle bovenstaande genoemde sponsoren en niet genoemde sponsoren van wie wij in het verleden en tijdens het jubileumjaar donaties hebben ontvangen. 

Daarnaast bedankt het activiteitenfonds Michel Herremans en zijn medewerkers voor alle activiteiten die zij altijd met veel enthousiasme organiseren voor de bewoners van de IJsvogel en wijkbewoners.   

Om eenzaamheid onder oudere wijkbewoners en de bewoners van De IJsvogel te voorkomen, gaat het activiteitenfonds zich weer inzetten om bedrijven te benaderen om een donatie naar het activiteitenfonds over te maken. En natuurlijk, eenieder die De IJsvogel een warm hart toe draagt, kan een donatie storten op rekeningnummer: NL80 INGB 0663 527953 t.n.v. B. Stellaard o.v.v. activiteitenfonds De IJsvogel.