Tijdens de landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op 13 oktober jl. zijn nieuwe maatregelen afgekondigd.  Deze nieuwe maatregelen hebben gevolgen voor ons allemaal. Hieronder kunt u lezen welke gevolgen dit heeft voor de Swinhove Groep: 

Vanaf 15 oktober zijn de brasserieën op al onze locaties gesloten. In het geval u of uw naaste gebruik maakt van een arrangement en dagelijks een maaltijd gebruikt in onze brasserieën, brengen wij deze naar de kamer of het appartement. Wij realiseren ons dat u of uw naaste deze dagelijkse momenten van gezelligheid erg kunnen missen. Daarom organiseren wij in de komende periode, binnen onze mogelijkheden, extra aandacht en aanspraak voor u en uw naaste.  

De maatregelen die al golden, blijven voorlopig ook nog van kracht: 

  • Bezoek in de eigen woning of kamer is beperkt tot maximaal 2 gasten tegelijkdit aantal is exclusief kinderen tot en met 12 jaar.   Daarnaast geldt zoals aangekondigd in de persconferentie een dringend advies om maximaal één keer per dag bezoek te ontvangen. Wij vragen u dringend om dit advies ook op te volgen.  
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek.  
  • Draag een mondkapje. Het gebruik van een mondkapje tijdens uw bezoek is voorlopig verplicht. Het mondkapje zet u alleen af als u zit én anderhalve meter afstand kunt bewaren van andere personen. U gebruikt de mondkapjes die beschikbaar worden gesteld op de locaties en geen eigen mondkapje.  
  • Registreer uw bezoek bij de entree of via www.supersaas.nl/form/SwinhoveGroep/Registratie_Bezoek. 
  • Houd afstand van medebezoekers, medewerkers, vrijwilligers en bewoners.  
  • Loop niet onnodig rond door de locatie en volg de looproutes.  
  • Kom niet op bezoek wanneer u griep- en verkoudheidsklachten heeft. 

Wij realiseren ons dat bovenstaande maatregelen ingrijpend zijn. Wij doen dit uit voorzorg voor uw naaste, u zelf, alle cliënten en alle medewerkers en vrijwilligers. Ons doel hierbij is, besmetting bij u en anderen te voorkomen. Maar ook om bezoek binnen onze locatie mogelijk te houden. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip. Samen staan we sterk!