Nieuwe maatregelen  

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen. Duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. Wat betekent dit voor de Swinhove Groep:  

Bezoek  

De maatregelen die al golden voor bezoekers, blijven voorlopig ook nog van kracht:  

  • Bezoek in de eigen woning of kamer is beperkt tot maximaal 2 gasten tegelijk. Dit aantal is exclusief kinderen tot en met 12 jaar en één keer per dag.  
  • Bezoek is alleen toegestaan in de eigen kamer, niet in de woonkamer en algemene ruimten.  
  • Het gebruik van een mondneusmasker tijdens het bezoek is verplicht. Het mondneusmasker mag af als de bezoeker zit en anderhalve meter afstand kan bewaren van andere personen. De bezoekers maken gebruik van de mondneusmaskers die op de locaties beschikbaar worden gesteld.  
  • Desinfecteer de handen bij binnenkomst en vertrek.   
  • Houd afstand van medebezoekers, medewerkers, vrijwilligers en bewoners.   
  • Loop niet onnodig rond door de locatie en volg de looproutes.   
  • Kom niet op bezoek bij griep- en verkoudheidsklachten. 

Bezoek rond de Kerst en Oud en nieuw  

De komende feestdagen staan gebruikelijk in het teken van vieren, ontmoeting en saamhorigheid. Juist in deze tijd hebben we veel behoefte aan contact met degenen die ons lief zijn. In deze periode zullen wij dan ook geen wijzigingen aanbrengen in het bezoekbeleid. Wel vragen we, op het moment dat een cliënt van een woongroep en revalidatie op bezoek gaat bij familie, om de contactgegevens van de familie door te geven aan de zorg. Dit registreren we om, zo nodig, bron en contactonderzoek te kunnen doen.  

Als een cliënt een nachtje gaat logeren, dan moet een cliënt daarna 5 dagen in quarantaine en wordt aan het einde van deze periode een coronatest afgenomen.  

In de thuissituatie mag je op 24, 25 en 26 december 3 gasten ontvangen. In tegenstelling tot het landelijk beleid, blijft het maximumaantal bezoekers van 2 gehandhaafd voor de woongroepen en revalidatiezorg (in verband met de grootte van de cliëntkamers).  

In de onderstaande kaart staan de instructies voor het bezoek aan huis opgenomen:

Kerstkaart SwinhoveGroep 2020

Overige bijzonderheden 

  • De kerkdiensten rondom Kerst kunnen doorgang vinden in aangepaste vorm. Dit blijft de enige uitgezonderde groepsbijeenkomst. 
  • De kappers en winkeltjes op de locaties zijn gesloten.  

Mogen we op uw medewerking rekenen? Want samen staan we sterk! Wij wensen u hele fijne feestdagen en alle goeds en vooral een gezond 2021!