Het kabinet heeft besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. 

Wat betekent dit voor ons? 

Het verlengen van de lockdown heeft geen nieuwe gevolgen voor de Swinhove Groep. De huidige afspraken blijven in stand. Klik hier. 

Wat weten we al over het vaccineren van onze cliënten? 

Tijdens de persconferentie liet minister De Jonge weten dat binnenkort de eerste verpleeghuisbewoners een vaccin kunnen krijgen. Op 18 januari wordt geleidelijk gestart met een aantal door het ministerie van VWS geselecteerde verpleeghuizen. De Swinhove Groep is niet geselecteerd en start dus nog niet op 18 januari a.s. Natuurlijk hopen wij ook zo snel als mogelijk te kunnen starten en zullen informeren zodra het zover is. Belangrijk om te weten is dat er voorafgaand aan de vaccinatie eerst toestemming wordt gevraagd aan de cliënt of eerste contactpersoon door middel van een brief.