De afgelopen dagen is er weer meer bekend geworden over de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. We weten nu dat onze cliënten die onder de verantwoordelijkheid vallen van een Specialist Ouderengeneeskunde (dus niet de huisarts) binnenkort gevaccineerd kunnen worden. Het betreft cliënten met een Wlz-indicatie, een ELV-indicatie of een GRZ-indicatie. Deze cliënten zullen gevaccineerd worden met het Pfizer vaccin.   

De cliënten die in aanmerking komen en/of de eerste contactpersonen ontvangen deze week een brief over de vaccinatie. In deze brief is meer informatie opgenomen over de vaccinatie, het vaccin en bevat een toestemmingverklaring. Alleen met een ondertekende toestemmingverklaring kan een cliënt gevaccineerd worden.   

De volgende informatie ontvangen cliënten/ eerste contactpersonen bij de brief:  

Factsheet vaccin  Landelijke registratie  Uitleg vaccinatie  

Omdat we de vaccins volgende week al bestellen, wordt deze week contact opgenomen met cliënten en/of vertegenwoordigers. Op deze manier kunnen we een goede inschatting kunnen maken van het aantal te bestellen vaccins.  

Op korte termijn zullen we meer kunnen vertellen over de exacte data en werkwijzen m.b.t. de vaccinatie.