Raad van Toezicht

De Swinhove Groep beschikt over een betrokken Raad van Toezicht
 

Hans Stam, voorzitter:
"Sinds 1 juli 2014 ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van de Swinhove Groep. Een prachtige organisatie, midden in de samenleving; om trots op te zijn. Als biochemicus van origine ben ik 15 jaar actief geweest in de biomedische research. Mijn bestuurlijke ervaring heb ik daarna opgedaan in tal van maatschappelijke organisaties, waaronder de Erasmus Universiteit, het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en de Nederlandse Hartstichting. Daarnaast was ik als toezichthouder onder meer actief bij de zorginstellingen Stichting Aafje en het Maasstad ziekenhuis Rotterdam. Samen met de andere toezichthouders streef ik ernaar te waarborgen dat onze clienten duurzaam de zorg en steun krijgen die ze verdienen."

Hans_Stam_-_close_up.jpg

Arie Vorstelman:
"Momenteel ben ik werkzaam in de jeugdzorg als financieel directeur. Ook was ik 10 jaar actief in de ouderenzorg en een aantal jaren bij Akzo Nobel. Verder is er betrokkenheid van mijn kant bij de hersteld hervormde gemeente van Woudenberg. Ik werk graag met mensen voor mensen, daarom zet ik me met veel plezier als toezichthouder in voor de Swinhove Groep, een mooie organisatie. Binnen de RvT ben ik lid van de financiele audit commissie. Prive ben ik ook druk, want mijn vrouw en ik hebben drie kinderen in de leeftijd van 12, 14 en 17 jaar."

Arie_Vorstelman_-_close_up.jpg

Trudy van Asch van Deenen:
Vanaf 1 juli 2015 ben ik lid van de raad van toezicht van de Swinhove Groep,waarin ik een bijdrage probeer te leveren aan alle veranderingen in het zorgveld en met name wat dit betekent voor bewoners en medewerkers. Dit vergt inspanning van zorgorganisaties en dus ook van de Swinhove Groep. De veranderingen bieden ook kansen om innovatieve vormen van zorg en dienstverlening aan te kunnen bieden. Zorg en kwaliteit zijn de aandachtsgebieden waar ik mij vooral op zal richten binnen de raad van toezicht. Ook ben ik lid van de kwaliteitscommissie en kan ik een rol spelen in het adviseren van de bestuurder. Mijn werkervaring ligt in de zorgsector en mijn uitgangspunt is dat ik geloof in eigenheid van mensen, eigen gewoontes, eigen bijzonderheden. Als er zorg nodig is, is het een taak voor een organisatie om hier zo goed en zinvol mogelijk een bijdrage aan te leveren.

Trudy_van_Asch_van_Deenen_-_close_up.jpg

Piet Berkers

Piet_Berkers_close_op.jpg
Info volgt later.

Yvonne van Kemenade
Ik doe waar ik in geloof en doe dat vol enthousiasme, inzet en betrokkenheid. Ik ben inhoud-gedreven en denk in kansen in de plaats van bedreigingen. Mijn kracht zit o.a. in het kunnen schakelen op verschillende niveaus & kijken vanuit en verbinden van verschillende perspectieven. Ik probeer mijn ervaring als onderzoeker, bestuurder, toezichthouder en mantelzorger met elkaar te verbinden. Juist de inbreng en betrokkenheid van ervaringsdeskundigheid vind ik belangrijk, omdat een ieder wel probeert te denken en doen vanuit de cliënt, maar de echte wensen, behoeften en ervaring van cliënten toch vaak net iets anders zijn.
Inmiddels woon ik 25 jaar in Zwijndrecht en vind het een eer dat ik mij mag inzetten voor de Swinhove Groep in een toezichthoudende rol. Mijn drijfveer zit in de vormgeving en ontwikkeling naar meer waarde-gericht en hedendaags toezichthouden, waarbij ik het belangrijk vindt (toe)zicht te krijgen/houden op de meetbare en merkbare kwaliteit ten behoeve van de gezondheid en welzijn van onze cliënten en hun naasten.

Jolanda_van_Kemenade_close_up.jpg

fotografie: Jorgen Snoep - www.jorgen.nl