Uitbureau
Plantageweg 3
3333 GZ Zwijndrecht
T (078) 625 55 00
F (078) 625 55 52
info@swinhovegroep.nl

Fitness voor ouderen in de wijk

Binnen locatie Swinhove bieden we een passend bewegingsprogramma afgestemd op zelfstandige ouderen uit de wijk. Samen met een fitness begeleider wordt een persoonlijk beweegdoel vastgesteld, waaruit vervolgens een wekelijks oefenprogramma volgt. Voor deze activiteit is het een randvoorwaarde dat deelnemers zelfstandig (evt. met hulpmiddel) lopen en zelf naar de locatie kunnen komen. In verband met beschikbaarheid van fitness apparaten vinden de trainingen vinden plaats in de oefenzaal van Swinhove (fysiotherapie).

Fitnessactiviteiten

Dag

Tijdstip

Locatie

Frequentie

Maandag 16:00 uur Swinhove 1 x per week

Tarieven

Voor deelname aan deze activiteit moet een strippenkaart worden aangeschaft. De tarieven zijn als volgt:

• 4 strippen – € 22,00
• 10 strippen – € 52,50
• 20 strippen – € 100,00

Aanmelden kan via de beweegagoog Leon Madlener.