Begeleiding bij dementie

Het kan zijn dat bij u of uw familielid de diagnose dementie is gesteld. Deze diagnose roept ongetwijfeld veel vragen op. Wij kunnen u hierin ondersteunen.

Casemanagement dementie van de Swinhove Groep biedt thuiswonende senioren met dementie en hun naaste omgeving ondersteuning en begeleiding. Op die manier kan de client, als hij/zij dat wenst, langer thuis blijven wonen.

Voor wie?

Casemanagement is er voor zowel de client met dementie als voor de mantelzorger(s). Iemand komt hiervoor in aanmerking als hij of zij:

Doel van de hulpverlening

Wij begeleiden u bij het leven met dementie. De casemanager praat met u over de zaken waar u tegenaan loopt. Ook voorkomt de casemanager dat u en uw mantelzorger(s) telkens met andere hulpverleners en zorginstellingen te maken krijgen. U krijgt nu één aanspreekpunt, de casemanager, die de contacten met de noodzakelijke hulpverleners regelt en uw vragen kan beantwoorden.

Dagbestedingcoach

Het kan zijn dat de casemanager constateert dat u moeite heeft bij het invullen van uw dagbesteding. Ook hiervoor kan de Swinhove Groep u hulp bieden in de vorm van een dagbestedingcoach. De dagbestedingcoach komt bij u op bezoek en stelt samen met u een plan op om te zorgen dat u uw dagen zinvol kan invullen. Bij mensen met dementie is het van belang het geheugen zo veel mogelijk te prikkelen. Daarom zal de dagbestedingcoach ook samen met u activiteiten ondernemen om het geheugen te prikkelen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een geheugenspel.

Aanmelden

De geriater, huisarts of een medewerker van GGZ (Yulius) zorgt voor een verwijzing naar de casemanager. Ook zet hij in gang dat er een indicatie voor de functie begeleiding wordt aangevraagd. U kunt ook zelf contact opnemen met de casemanagers van de Swinhove Groep als u een indicatie heeft voor 'begeleiding'. Bel hiervoor met een van onze casemanagers op: 06 - 1430 4559.