Bestuur

Sinds 1 juli 2017 is mevrouw Lilian Bouman bestuurder van de Swinhove Groep.

“Zo’n 25 jaar geleden startte ik mijn carrière in de zorg als wijkverpleegkundige: een mooi en dankbaar beroep. In die periode heb ik heel veel geleerd over wat mensen in kwetsbare situaties meemaken als hun gezondheid of die van hun partner of ouder(s) reden tot zorg geeft. En ook wat het betekent om daar als zorgverlener dagelijks mee om te gaan, van mens tot mens, met alle gevoelens en emoties die daarmee gepaard gaan. Het waren heel waardevolle ervaringen, die me tevens geleerd hebben hoe belangrijk het is om je als zorgverlener steeds opnieuw te proberen in te leven en je open te stellen voor wat de ander meemaakt en wat daarin voor iemand van belang is. Oprechte aandacht maakt dat je er pas echt voor iemand kunt zijn.

Die passie voor mensen in kwetsbare situaties heeft mij altijd gedreven. Ook later, tijdens mijn leidinggevende functies in de thuiszorg en verpleeghuiszorg. Het blijft voor mij belangrijk om nooit uit het oog te verliezen voor wie wij, als organisatie met al haar medewerkers en vrijwilligers, er eigenlijk zijn. Het altijd blijven zien van de mens in zijn totaal, met alles wat in iemands leven belangrijk is, vormt een essentieel onderdeel van het bieden van écht goede zorg.

Mijn passie en ervaring wil ik graag samen met de medewerkers én vrijwilligers van de Swinhove Groep inzetten ten behoeve van het steeds verder verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen. De relatie die wij daarin hebben met onze cliënten en hun naasten en alle andere partijen waarmee we daarin samen optrekken staat daarbij wat mij betreft centraal.”