Inspraak Cliënten

Wij vinden het belangrijk dat onze zorg aansluit op uw wensen en behoeften. U heeft als cliënt ook het recht mee te praten en mee te denken over het beleid van de organisatie. Om dit mogelijk te maken zijn er verschillende cliëntenraden actief binnen de Swinhove Groep. Alle locaties van de Swinhove Groep hebben een lokale Cliëntenraad, deze is het aanspreekpunt voor cliënten en naasten. Dit zijn:

Cliëntenraad Swinhove en Ambachtstaete

De Cliëntenraad van Ambachtstaete en Swinhove is een belangenvereniging die bestaat uit cliënten, of vertegenwoordigers van cliënten. Zij hebben regelmatig overleg met de teamleiders van de locaties over over zaken die op de locatie spelen, bijvoorbeeld over de verzorging, woonomgeving, veiligheid of het eten.

De cliëntenraad is het aanspreekpunt voor cliënten en naasten en wil graag van u horen wat er leeft en speelt en welke ervaring u heeft.

Regelmatig wordt een cliëntpanel georganiseerd. U kunt dan uw mening geven of meedenken over een thema. Informatie hierover leest u hieronder en wordt bekend gemaakt op de locatie.

  • Op dit moment staan er geen panels gepland. 
  • Laatste cliëntenpanel april 2021, mening cliënten en naasten over bedrijfskleding binnen de Swinhove Groep. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact opnemen kan als volgt:

  • stuur een mail naar cr-swinhove@swinhovegroep.nl of  cr-ambachtstaete@swinhovegroep.nl
  • Gebruik het contactformulier onderaan deze pagina.
  • De leden van de cliëntenraad zijn regelmatig aanwezig op de locaties en zijn graag bereid u te woord te staan.

 

De Cliëntenraad kan altijd hulp gebruiken. Met elkaar kunnen we blijven bouwen aan de kwaliteit van zorg, steeds beter. Heeft u interesse, neem dat contact opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad van de locatie.

Contact

Contact CR Swinhove en Ambachtstaete

Astrid Buitelaar
Voorzitter Cliëntenraad, aanspreekpunt voor locatie Ambachtstaete en eerste etage van Swinhove
Telefoon078 625 55 00
Locatie Swinhove
Plantageweg 3
3333 GZ Zwijndrecht
Locatie Ambachtstaete
Plantageweg 3
3333 GZ Zwijndrecht