Cliëntenraad Swinhove Groep
T.a.v. Clientenraad locatie [Locatienaam] Plantageweg 3
3333 GZ Zwijndrecht
Tel. (078) 625 5519
Email: clientenraad@swinhovegroep.nl 

De cliëntenraad hoort graag uw ervaringen. Suggesties, maar ook complimenten over zorg en dienstverlening zijn van harte welkom.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad is er voor u!
U heeft als cliënt het recht mee te praten en mee te denken over het beleid van de organisatie. Om dit mogelijk te maken zijn er verschillende cliëntenraden actief binnen de Swinhove Groep. De Cliëntenraden bestaan uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten en een onafhankelijk voorzitter. Om goed de belangen te kunnen behartigen moet een Cliëntenraad representatief zijn voor de cliënten van de zorginstelling. Daarom proberen ze zoveel als mogelijk leden te vinden die verbonden zijn met de verschillende afdelingen van de locatie.

Jaarverslag 2019 Cliëntenraad Swinhove Groep Locatie Swinhove Ambachtstaete (1)

De Swinhove Groep heeft vier lokale cliëntenraden die de bewoners en cliënten van de betreffende locatie vertegenwoordigen:·

  • Cliëntenraad locatie Swinhove (hieronder valt ook locatie Ambachtstaete)
  • Cliëntenraad locatie De Lindonk
  • Cliëntenraad locatie De Lichtkring
  • Cliëntenraad locatie De IJsvogel

Daarnaast heeft de Swinhove Groep ook een Centrale Cliëntenraad welke bestaat uit afgevaardigden van de lokale Cliëntenraden. Binnen de Centrale Cliëntenraad wordt alle locatie overstijgende belangen behartigd.

De cliëntenraad wil graag op de hoogte blijven van uw ervaringen tijdens uw verblijf of bezoek aan één van de locaties van de Swinhove Groep. Suggesties, maar ook complimenten over zorg en dienstverlening zijn van harte welkom. Natuurlijk wordt daarbij uw privacy in acht genomen. 

Bij welke Cliëntenraad kunt u terecht?
U kunt als cliënt terecht bij de Cliëntenraad van de locatie waar u woont of uw zorg/behandeling ontvangt.

Als u Thuiszorg van de Swinhove Groep ontvangt, bent u natuurlijk niet direct verbonden met één van onze locaties. Dan is uw postcode leidend bij welke Cliëntenraad u terecht kunt:

Cliëntenraad

Postcode

Wijk

Cliëntenraad De Lichtkring Postcode 3331 Wijk Noord/Centrum
Cliëntenraad De Lindonk Postcode 3332 Wijk Walburg
Cliëntenraad Swinhove Postcode 3333 Wijk Kort Ambacht
Cliëntenraad De IJsvogel Postcode 3334/3335 Wijk Nederhoven/Heeroudelands Ambacht

De Cliëntenraad is er voor het algemeen belang van de cliënten. Voor individuele kwesties en/of klachten verwijst de cliëntenraad u graag door naar het betreffende hoofd van de locatie of de klachtenfunctionaris