Coronavirus – actuele informatie

/Coronavirus – actuele informatie
Coronavirus – actuele informatie2020-04-24T09:32:53+02:00

De Swinhove Groep biedt zorg aan kwetsbare mensen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om cliënten en elkaar te beschermen. Op deze pagina willen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen.

In lijn met de laatste maatregelen vanuit de overheid mogen onze cliënten op de woongroepen en op Swinhove Revalidatie geen bezoek meer ontvangen.

Wij begrijpen dat dit een zeer ingrijpende maatregel is en wensen u veel sterkte. Tegelijkertijd rekenen wij op uw medewerking en begrip. Alle besluiten worden genomen met de gezondheid en het welzijn van uw naaste, uzelf en onze medewerkers en vrijwilligers in gedachten. Wij wensen u veel sterkte en kijken uit naar het moment waarop we u weer mogen verwelkomen!

Vragen
Op deze pagina vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.  De antwoorden op deze vragen kunnen wijzigen, kijk daarom met regelmaat op deze pagina! Voor overige vragen neemt u contact op met het hoofd van de afdeling waar uw naaste verblijft.

Algemene informatie  over het coronavirus

Website RIVM en informatienummer
Er is naast de RIVM-site ook een landelijk informatienummer beschikbaar voor vragen: 0800-1351.

Het Nationale Zorgnummer
Het Nationale Zorgnummer is de gezamenlijke hulp- en meldlijn van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheidszorg en Patiëntenfederatie Nederland.Het nationale zorgnummer staat klaar voor alle vragen omtrent het corona-virus voor cliënten, familieleden, mantelzorgers en naasten.
Het nummer is van maandag tot en met donderdag te bereiken tussen 09.00 – 13.00 uur via 0900–23 56 780.

Actueel nieuws rondom het coronavirus

Vragen over het coronavirus

Wanneer gebruiken thuiszorgmedewerkers een mondkapje? 2020-04-14T13:37:08+02:00

Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen van het RIVM die gelden voor de wijkverpleging. Dat betekent dat onze medewerkers de instructie hebben om beschermingsmiddelen gebruiken, waaronder een mondkapje, als zij zorg verlenen aan cliënten met verkoudheidsklachten. De medewerkers dragen ook een beschermend mondmasker en handschoenen als zij zelf klachten van verkoudheid of hoesten hebben. Ondanks de landelijke schaarste aan mondkapjes, hebben onze teams gelukkig voldoende materialen beschikbaar om deze richtlijnen goed te kunnen volgen.

Daarmee leveren wij veilige zorg en worden risico’s van besmetting via onze zorgmedewerkers zoveel mogelijk beperkt. Het advies van het RIVM is nadrukkelijk om niet in alle contacten tussen zorgverleners en cliënten een mondkapje te dragen. Helaas zijn de berichten uit de media soms wat ongenuanceerder, waardoor (begrijpelijk) verwarring kan ontstaan.   

Waarom dragen niet alle medewerkers beschermende middelen?2020-04-10T13:42:14+02:00
Wij volgen strikt de richtlijnen van het RIVM, dit betekent dat wanneer er sprake is van een mogelijke besmetting of besmetting, onze medewerkers beschermende kleding dragen. Deze landelijke richtlijnen zorgen ervoor dat we in de gevallen dat het echt nodig is beschermende middelen beschikbaar hebben en houden.
Vanaf het moment dat een cliënt mogelijk besmet is met Corona blijft de cliënt op zijn of haar kamer. Onze medewerkers betreden dan alleen beschermd de kamer. De beschermende kleding wordt weer uitgedaan vóórdat een medewerker in contact komt met een andere bewoner of collega.
Waarom moet ik beschermende middelen dragen als ik op bezoek kom?2020-04-10T13:38:52+02:00
Bezoek door familieleden is helaas alleen mogelijk wanneer uw familielid binnenkort komt te overlijden, in overleg met de arts. Bij bezoek verwachten wij dat u de voorzorgsmaatregelen in acht neemt om uzelf en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.
 • In het geval uw familielid besmet is met Corona, krijgt u bij betreden van de locatie beschermende middelen toegereikt en betreed u volledig beschermd de locatie. Deze beschermende middelen houdt u gedurende het gehele bezoek aan. Wanneer u van de woongroep af gaat, trekt u de beschermende middelen weer uit en volgt daarbij de instructies ter plaatse.
 • In het geval uw familielid niet besmet is met Corona krijgt u bij betreden van de locatie een mondkapje aangereikt. Ook het mondkapje houdt u gedurende het bezoek aan.
Wat doen jullie om de medewerkers en cliënten te beschermen?2020-04-09T11:11:02+02:00
Indien een cliënt besmet is wordt de cliënt afgezonderd en in strikte isolatie verzorgd.
Dit betekent dat hij/zij in de eigen kamer verblijft, met de deur gesloten. Dezelfde richtlijnen volgen wij met een verdenking op het Coronavirus. Onze medewerkers beschermen zichzelf goed om verdere besmetting te voorkomen. Zij dragen beschermingsmaterialen bij cliënten met het Cornavirus en verdenkingen op het Coronavirus en voor deze bescherming volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Deze informatie kunt u lezen op: https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis

Zoals u hierboven kunt lezen, beschermen onze medewerkers zichzelf goed zodat zij veilig voor andere cliënten kunnen zorgen. Ook in hun privé situatie zijn zij alert op de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM. Wij monitoren alle cliënten zeer alert. Wij zijn alert op een eventuele verandering in de gezondheidssituatie. Vertoont een cliënt verkoudheidsklachten, temperatuurverhoging of lijkt een cliënt minder fit, dan schakelen wij de specialist ouderengeneeskunde in, deze is vanzelfsprekend ook actief betrokken.

Mag ik op bezoek komen bij mijn naaste?2020-04-02T21:50:21+02:00

Binnen de woongroepen op locatie Swinhove, Lindonk en Lichtkring en op locatie Ambachtstaete geldt een bezoekersstop.  Deze bezoekerstop geldt niet voor de zelfstandig wonende cliënten op locatie Lindonk, Lichtkring en IJsvogel. Wel wijzen wij u op de richtlijnen van de RIVM en de algemene maatregelen in Nederland m.b.t. bezoek aan kwetsbare personen.

Hoe wordt omgegaan met bezoek aan terminale cliënten?2020-05-01T10:24:13+02:00

Bewoners die in de allerlaatste (terminale) fase van hun leven verkeren, kunnen bezoek ontvangen. Onderstaande bezoekregeling geldt tot de begrafenisondernemer de overledene heeft opgehaald. Daarna neemt de begrafenisondernemer het over.

Als een bewoner zich in de allerlaatste fase van zijn of haar leven bevindt, hebben de naasten de mogelijkheid om afscheid te nemen. Dit gaat altijd in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en het hoofd wonen en zorg. De specialist ouderengeneeskunde bepaalt het moment waarop de bezoekersregeling ingaat. Bij de bezoekersregeling hanteren we onderstaande richtlijn, waarvan in bijzondere gevallen kan worden afgeweken: 

Een bewoner in de terminale fase zonder verdenking van besmetting met het coronavirus mag één keer per dag door maximaal twee naasten per dag worden bezocht. Bezoek krijgt een mondkapje en handschoenen aangereikt om te dragen tijdens het bezoek.  

Een bewoner in de terminale fase met een zware verdenking of een besmetting met het coronavirus mag één keer per dag door maximaal twee naasten per dag worden bezocht. Bezoek krijgt de benodigde beschermingsmiddelen aangereikt om te dragen tijdens het bezoek.

Mag ik mijn naaste spullen (eten/ drinken/ kleding) komen brengen?2020-04-07T18:32:09+02:00

Eten en drinken is voldoende voorradig op de afdelingen. Het afgeven van etenswaren als taarten, koeken of andere snacks is niet toegestaan en in de post(pakketjes) mogen geen bederfelijke goederen worden gedaan. Etenswaar kunnen wij alleen accepteren wanneer zij door een professionele organisatie (bakker, etc.) aangeboden worden. U kunt producten en was afgeven bij de ingang van de locatie op het moment dat de was wordt verzameld. Niet op een ander moment! Dit dient voorzien te worden van een briefje met de naam en woongroep van de betreffende cliënt. Er wordt voor gezorgd dat het juist terecht komt.

 • Lichtkring: dinsdag en vrijdag 09.00-10.00 uur 
 • Lindonk: dinsdag en vrijdag 11.00-12.00 uur 
 • Hoofdlocatie: dinsdag en vrijdag 13.00-15.00 uur 

Wij verzoeken u om bovenstaande tijden aan te houden.

 

Mag ik de kleding van mijn naaste komen halen om te wassen?2020-04-02T21:53:29+02:00

Dit kan door blijven gaan, maar zal nu op een andere manier worden vormgeven. Bij de entree van iedere locatie zal om de volgende tijden iemand aanwezig zijn om goederen te wisselen:

Lichtkring: dinsdag en vrijdag 09.00-10.00 uur

Lindonk: dinsdag en vrijdag 11.00-12.00 uur

Hoofdlocatie: dinsdag en vrijdag 13.00-15.00 uur

 

Wij verzoeken u om bovenstaande tijden aan te houden.

De was en eventuele andere goederen dienen dan, voorzien van een briefje met de naam en woongroep van de betreffende bewoner voor die tijd klaar te staan.

Mijn naaste wordt binnenkort opgenomen op één van jullie locaties: mag familie dan mee?2020-04-02T21:56:01+02:00

Bij een opname op een woongroep of Ambachtstaete (GRZ) mag er één familielid mag mee, als deze persoon geen klachten heeft (verkoudheid, hoesten, niezen, koorts). Voor nieuwe zelfstandig wonende (huurders)geldt deze beperking niet. Toch vragen wij u dringend om aanwezigheid te beperken.

Mag mijn naaste mee naar huis?2020-04-02T21:56:21+02:00

Wij raden dit af:Uw naaste valt binnen een zeer kwetsbare risicogroep. U moet zich goed beseffen of het haalbaar is voor uw naaste en uzelf om uw naaste mee naar huis te nemen. Bedenkt u zich goed of de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Ik krijg wijkverpleging door de Swinhove Groep/ Ik woon zelfstandig in een locatie van de Swinhove Groep. Mag ik nog bezoek ontvangen?2020-04-02T21:57:44+02:00

Voor u geldt hetzelfde als voor de rest van Nederland. Het advies is om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden en zo min mogelijk bezoek te ontvangen. De (thuis)zorg komt bij u langs. Zorg u ervoor dat er handzeep en keukenpapier aanwezig zijn zodat de thuiszorgmedewerker de richtlijnen rondom handhygiëne bij u thuis ook kan volgen.

Ik kan niet in Carenzorgt en kom altijd op bezoek. Ik wil graag op de hoogte blijven van hoe het met mijn naaste gaat.2020-04-02T21:41:21+02:00

We begrijpen dat u graag op de hoogte gehouden wordt van hoe het met uw naaste gaat. We doen ons best om alternatieven aan te bieden, zoals (video) bellen.

Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals (bepaal in overleg wat mogelijk en wenselijk is):

 • U maakt een account aan voor Carenzorgt en krijgt een code van ons zodat u mee kunt lezen in het dossier.
 • We plannen een Skypegesprek of een andere vorm van video bellen in zodat u met uw naaste kunt communiceren.
Ik wil graag laten weten dat ik aan mijn naaste denk, bijvoorbeeld het sturen van een foto. Hoe pak ik dit aan?2020-04-02T21:58:40+02:00

We begrijpen dat u het prettig vindt om uw naaste te laten weten dat u aan hem/haar denkt. U kunt denken aan:

 • Het via de post versturen van een kaart met eventueel een foto van uzelf of andere naasten.
 • Het via de post versturen van een attentie waarvan uw naaste erg houdt, zoals een reep lekkere chocolade bijvoorbeeld.
 • Het afgeven van een fotoboekje of fijne crème waar uw naaste plezier aan beleeft op het moment dat de was wordt ingeleverd bij de locaties (zie vraag 5).
 • U vraagt of de woongroep een video gesprek kan plannen zodat u met uw naaste kunt communiceren.
 • Een videoboodschap via e-mail naar de woongroep versturen zodat zij deze aan uw naaste kunnen laten zien.
Mag mijn naaste naar buiten en dat ik buiten wacht?2020-04-02T21:59:11+02:00

Nee dat kan niet, omdat sociale contacten beperkt moeten worden om de verspreiding van het Corona virus te beperken. Dit is met name belangrijk voor de kwetsbare doelgroep waar de Swinhove Groep zorg voor draagt.

Mag mijn naaste wel met de zorg mee naar buiten?2020-04-02T21:59:58+02:00

Ja. Individuele cliënten kunnen met een zorgmedewerker of behandelaar een rondje buiten in de buitentuin lopen, als daar behoefte aan is.

Verveelt mijn naaste zich niet?2020-04-02T22:00:23+02:00

Er is extra aandacht voor het bieden van individuele en groepsgerichte activiteiten voor bewoners op hun eigen woongroep/ locatie. U kunt natuurlijk wel een leuke attentie opsturen/achterlaten bij de ingang/ video boodschap opsturen/ leuke foto delen.

Ik wil graag een initiatief opstarten, kan dit?2020-04-10T13:40:15+02:00

Ben u van plan om een initiatief te starten voor onze medewerkers of bewoners? Wij verzoeken u dan vooraf contact met ons op te nemen via communicatie@swinhovegroep.nl

Houdt u er rekening mee dat wij niet alle activiteiten kunnen ondersteunen of door laten gaan. Wij proberen hier ruimte voor te maken en mee te denken in veilige en haalbare oplossingen. Onze medewerkers concentreren zich in de eerste plaats op de zorg voor de bewoners.  

Corona updates

Versoepeling bezoek: eerste fase start op 2 juni a.s.

mei 25th, 2020|

Op 19 mei heeft minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie over de Coronamaatregelen laten weten dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen versoepeld wordt. Daarbij kondigde de minister ook aan dat er een aantal voorwaarden gelden, waaronder het bezoek is toegestaan. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in de Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in Corona-tijd: https://www.actiz.nl/stream/handreiking-bezoekregeling-verpleeghuizen  Tussen 25 mei en 15 juni mogen alle verpleeghuisorganisaties die aan [...]

Swinhove groep in de media 

mei 22nd, 2020|

We worden regelmatig benaderd door media om mee te werken aan interviews, artikelen, etc. Wij zijn uit respect voor bewoners, naasten en waardering voor de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers terughoudend met het [...]

Swinhove Groep in de lokale media

mei 16th, 2020|

Op 15 mei is er een artikel in AD De Dordtenaar geplaatst over de situatie met betrekking tot Corona binnen onze organisatie. Dit was naar aanleiding van een vraag van het AD over locatie de Lindonk. In het artikel [...]

Bel ons
078 625 55 00
Mail ons
info@swinhovegroep.nl