CVA

De Swinhove Groep heeft een aparte woongroep met gespecialiseerde medewerkers, specifiek voor de behandeling en revalidatie van clienten met een CVA.

Wat is een CVA?

Als de bloedvoorziening van de hersenen plotseling wordt onderbroken en daardoor ook de zuurstofvoorziening, spreken we van een beroerte, die ook wel eens een CVA wordt genoemd. CVA staat voor 'Cerebro Vasculair Accident', een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Bij een beroerte kan het gaan om een herseninfarct of een hersenbloeding, in beide gevallen zijn de verschijnselen hetzelfde. Het gevolg is vaak een acute uitval van bepaalde hersenfuncties, met kans op blijvende hersenbeschadiging.

Gevolgen

Wat precies de gevolgen zijn van een beroerte, is sterk afhankelijk van het deel van de hersenen, dat is beschadigd. Deze gevolgen kunnen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de manier hoe iemand zich beweegt. Maar de gevolgen kunnen ook (min of meer) onzichtbaar zijn, als het gaat om veranderingen in het denken, de communictie, de gevoelens en het gedrag.

Impact

Wanneer iemand een beroerte of CVA overkomt, heeft dit een sterke impact op het leven van zowel de patient als zijn familie en naasten. Het is niet alleen een plotselinge gebeurtenis die je overkomt, ook het proces van revalidatie en herstel is vaak intensief en langdurig. Veel verschillende professionals en voorzieningen zijn nodig om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven na een CVA te kunnen realiseren.

CVA unit Swinhove Groep en samenwerkingsverbanden

Om een optimale samenwerking met andere instellingen en specialisten mogelijk te maken, maakt de CVA unit deel uit van een samenwerkingsverband binnen de Drechtsteden, de CVA-keten. De doelstelling van deze keten is het verbeteren van de zorg aan mensen met een CVA door een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van zorg te realiseren, uitgaande van de behoefte van de patiënt.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de behandeling bij CVA? Neemt u dan een kijkje op http://www.drechtzorg.nl/ketens. Ook kunt u via e-mail contact opnemen met rstuurman@swinhovegroep.nl.