ANBI Algemeen Standaardformulier Publicatieplicht SG – Vrienden van Swinhove