Klachtenfunctionaris
Mevrouw A. de Haan
Tel. 06 – 2495 2279
E-mail adhaan@swinhovegroep.nl

Per post:
Swinhove Groep
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Plantageweg 3
3333 GZ Zwijndrecht.

Klachten

De medewerkers van de Swinhove Groep doen hun uiterste best om onze bewoners en cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn in de zorg, behandeling, begeleiding en dienstverlening. Het kan echter gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Hieronder vindt u informatie over hoe u uw klacht kunt bespreken binnen de Swinhove Groep.

  1. Bespreekt de klacht waar deze is ontstaan met een medewerker of de leidinggevende van de afdeling;
  2. Melden van een klacht d.m.v. de registratiekaart;
    U kunt deze kaart vinden in de centrale hal van de locaties Swinhove, De Lindonk en De Lichtkring. Bij locatie De IJsvogel kunt u de registratiekaart opvragen bij de medewerkers van de brasserie.
  3. Melden van een klacht bij de klachtenfunctionaris;
    U kunt uw klacht mailen naar adhaan@swinhovegroep.nl of per post opsturen naar Swinhove Groep, t.a.v. de Klachtencoördinator, Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de Klachtenfunctionaris via telefoonnummer 06 – 2495 2279. Spreek uw naam en telefoonnummer in, u wordt dan teruggebeld.

Externe Klachtenadvies Commissie en/of de landelijke Geschillencommissie
Wanneer u vindt dat uw klacht intern niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u na de interne behandeling via de klachtenfunctionaris worden doorverwezen naar de Externe Klachtenadvies Commissie en/of naar de landelijke Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. De Externe Klachtenadvies Commissie is een onafhankelijk orgaan en is aangesteld door verschillende zorgaanbieders binnen de regio. Ook de Geschillencommissie is een onafhankelijk orgaan. Deze is opgericht door brancheorganisatie Actiz, i.s.m. Bo Geboortezorg, de Consumentenbond, Stichting LOC Medezeggenschap in Zorg.

U kunt uw klacht bij deze commissies schriftelijk indienen. De Externe Klachtenadvies Commissie en de landelijke Geschillencommissie behandelen de klacht (indien ontvankelijk) in een hoorzitting. Daarbij kunnen ze, ter voorbereiding van de klachtbehandeling, nadere informatie opvragen.

Voor meer informatie over de behandeling van uw klacht door de Externe Klachtenadvies Commissie en of door de Geschillencommissie, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Klacht in het kader van de wet BOPZ
Voor het melden van een
klacht in het kader van de wet BOPZ (betreffende cliënten die verblijven op een psychogeriatrische afdeling) verwijzen wij u naast deze klachtenprocedure ook naar de folder ‘De wet BOPZ voor cliënt en familie

Adviespunt Zorgbelang
Voor informatie over het indienen van klachten over zorg en welzijn kunt u ook contact opnemen met Adviespunt Zorgbelang.