Kwaliteit

Kwaliteit is belangrijk binnen de Swinhove Groep. Hier wordt daarom veel aandacht aan besteed.

PREZO

De Swinhove Groep heeft in 2016 opnieuw voor alle locaties het kwaliteitskeurmerk PREZO behaald. De locaties Swinhove en De Lichtkring hebben het zilveren keurmerk behaald en de locaties De Lindonk, De IJvogel en de Thuiszorg het gouden keurmerk. In 2017 heeft op alle locaties een tussentijdse audit plaatsgevonden en alle certificaten zijn behouden.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Eind 2017 heeft de Swinhove Groep een clienttevredenheidsonderzoek gehouden. Op dit moment worden de resultaten hiervan verwerkt.

LPZ

Jaarlijks doet de Swinhove Groep mee aan de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen. De LPZ is een jaarlijks terugkerende prevalentiemeting van zorgproblemen binnen de gezondheidszorg in Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Kenmerkend voor de registratie is: