Kwaliteitskader
Keurmerk Prezo
Tevredenheidsonderzoek
Zorgkaart Nederland

Kwaliteit

De Swinhove Groep wil goede kwaliteit van zorg en dienstverlening bieden. Daarom wordt er bij ons veel aandacht besteed aan het verbeteren van deze kwaliteit. De eisen aan de ouderenzorg zijn hoog. Dat is terecht: mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg. Om continu te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening, maken we gebruik van verschillende middelen.

Kwaliteitskader
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vanaf 1 januari 2017 het leidinggevend kader voor verpleeghuiszorg. Een groot deel van de zorg die de Swinhove Groep levert, is verpleeghuiszorg en daarom wil de Swinhove Groep zich committeren aan het gestelde kader en stelt persoonsgerichte zorg en leren en verbeteren als prioriteit.

Binnen het kwaliteitskader is één van de randvoorwaarden voldoende en vakbekwaam personeel. Door middel van een strategische personeelsplanning wordt toegewerkt naar de verantwoorde personeelssamenstelling uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. U treft hier een overzicht aan van de personeelssamenstelling van de Swinhove Groep. Indien u vragen heeft over dit overzicht kunt u zich melden tot info@swinhovegroep.nl.

In juni 2019 heeft de Swinhove Groep kwaliteitsgegevens aangeleverd over de zorg en ondersteuning aan cliënten die vallen onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (WLZ-indicatie) over het jaar 2018. Het gaat om veiligheid (incidenten, decubitus, vrijheid beperking), sturen op kwaliteit en veiligheid en continuïteit van zorg. Sommige gegevens zijn opgevraagd over een bepaalde meetperiode (november en december 2018), andere gegevens zijn opgevraagd over het gehele jaar (2018).

 

Kwaliteitskeurmerk PREZO
De Swinhove Groep heeft in 2016 opnieuw voor alle locaties het kwaliteitskeurmerk PREZO behaald. De locaties Swinhove en De Lichtkring hebben het zilveren keurmerk behaald en de locaties De Lindonk, De IJsvogel en de Thuiszorg het gouden keurmerk. In 2017 en 2018 heeft op alle locaties een tussentijdse audit plaatsgevonden en alle certificaten zijn behouden.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Eind 2018 is er een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder de bewoners van de locaties Swinhove/Ambachtstaete, De Lindonk, De Lichtkring, De IJsvogel en de Thuiszorgcliënten. Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten.

Resultaten per cliëntgroep

Deskundigheid medewerkers

Kwaliteit lichamelijke zorg

Omgang medewerkers

Betrokkenheid mantelzorgers

Activiteiten = Medewerking aan plezier beleven

Omgeving

Eten en drinken

Aanbeveling

Swinhove Groep Totaal 7,73 7,61 8,13 7,82

7,30

7,61 7,20 7,52
Intramuraal (langdurige zorg) 7,61 7,42 8,02 7,67 7,59 7,48 7,32 7,30
Woongroepen 7,67 7,34 8,04 7,70 7,55 7,51 7,26 7,28
Verzorgd Wonen 7,70 7,65 8,08 8,30 7,72 7,62 7,55 7,53
Thuiszorg 7,91 7,92 8,31 8,11 6,70 7,87
Huur 7,88 7,97 8,15 8,13 7,25 8,10 6,69 7,93
Wijk 7,93 7,88 8,34 8,09 6,09 7,83

Zorgkaart Nederland
www.zorgkaartnederland.nl is een platform waarop cliënten en hun familie of mantelzorgers een beoordeling kunnen achterlaten over de zorginstelling waar hun naaste woont of heeft gewoond. Dit kunnen verbeterpunten zijn, maar uiteraard ook complimenten. Aarzelt u niet om een beoordeling op deze website achter te laten. Met complimenten zijn we blij, maar ook uw aandachtspunten zijn welkom. Voor ons zijn dit kansen om het beter te doen. Voor klachten bestaat bij de Swinhove Groep een gedegen procedure, die u op deze website aantreft.