Kwaliteitskader
Keurmerk Prezo
Tevredenheidsonderzoek
Zorgkaart Nederland

Kwaliteit

De Swinhove Groep wil goede kwaliteit van zorg en dienstverlening bieden. Daarom wordt er bij ons veel aandacht besteed aan het verbeteren van deze kwaliteit. De eisen aan de ouderenzorg zijn hoog. Dat is terecht: mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg. Om continu te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening, maken we gebruik van verschillende middelen.

In mei 2020 heeft de Swinhove Groep kwaliteitsgegevens aangeleverd over de zorg en ondersteuning aan cliënten die vallen onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Wlz-indicatie) over het jaar 2019. De gegevens gaan over decubitus, advance care planning, aandacht voor eten en drinken, continentie en medicatieveiligheid. Sommige gegevens zijn opgevraagd over een bepaalde meetperiode (januari en februari 2020), andere gegevens zijn opgevraagd over het gehele jaar 2019. Een deel van de gegevens is te vergelijken met het jaar 2018. Een deel van de gegevens is niet te vergelijken met het jaar 2018, omdat dit nieuwe kwaliteitsgegevens zijn.  

 

Kwaliteitskeurmerk PREZO
De Swinhove Groep heeft in 2019 opnieuw voor alle locaties en de thuiszorg het kwaliteitskeurmerk PREZO behaald. Alle locaties en de thuiszorg hebben het gouden keurmerk behaald. Meer informatie over het PREZO kwaliteitskeurmerk vindt u via de volgende link: https://perspekt.nu/prezo/uitleg-voor-clienten-en-familie

Cliënttevredenheidsonderzoek
Er is een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder de bewoners van de locaties Swinhove/Ambachtstaete, De Lindonk, De Lichtkring, De IJsvogel en de Thuiszorgcliënten. Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten.

Resultaten per cliëntgroep

Deskundigheid medewerkers

Kwaliteit lichamelijke zorg

Omgang medewerkers

Betrokkenheid mantelzorgers

Activiteiten = Medewerking aan plezier beleven

Omgeving

Eten en drinken

Aanbeveling

Swinhove Groep Totaal 7,73 7,61 8,13 7,82

7,30

7,61 7,20 7,52
Intramuraal (langdurige zorg) 7,61 7,42 8,02 7,67 7,59 7,48 7,32 7,30
Woongroepen 7,67 7,34 8,04 7,70 7,55 7,51 7,26 7,28
Verzorgd Wonen 7,70 7,65 8,08 8,30 7,72 7,62 7,55 7,53
Thuiszorg 7,91 7,92 8,31 8,11 6,70 7,87
Huur 7,88 7,97 8,15 8,13 7,25 8,10 6,69 7,93
Wijk 7,93 7,88 8,34 8,09 6,09 7,83

Zorgkaart Nederland
www.zorgkaartnederland.nl is een platform waarop cliënten en hun familie of mantelzorgers een beoordeling kunnen achterlaten over de zorginstelling waar hun naaste woont of heeft gewoond. Dit kunnen verbeterpunten zijn, maar uiteraard ook complimenten. Aarzelt u niet om een beoordeling op deze website achter te laten. Met complimenten zijn we blij, maar ook uw aandachtspunten zijn welkom. Voor ons zijn dit kansen om het beter te doen. Voor klachten bestaat bij de Swinhove Groep een gedegen procedure, die u op deze website aantreft.