Medezeggenschap

Cliënten en medewerkers moeten invloed uit kunnen oefenen op het beleid van de organisatie. Daarom zijn er medezeggenschapsraden binnen de Swinhove Groep. De clienten worden vertegenwoordigd via de Cliëntenraad, het personeel via de Ondernemingsraad.

Cliëntenraad

De Swinhove Groep heeft honderden cliënten, die ons voor vele diensten inschakelen. Daarom worden zij vertegenwoordigd door vier clientenraden, één voor elke locatie:

Hoe bereik ik de cliëntenraad?

U kunt de cliëntenraad bereiken via onderstaande contactgegevens (contact via email heeft de voorkeur). Natuurlijk kunt u ook één van de leden persoonlijk aanspreken. De ondersteuner van alle clientenraden is Elise Eshuis - Boon.

Clienteraad Swinhove Groep
T.a.v. Clientenraad locatie .......
Plantageweg 3
3333 GZ Zwijndrecht
(078) 625 5544
clientenraad@swinhovegroep.nl

De cliëntenraad wil graag op de hoogte blijven van uw ervaringen tijdens uw verblijf of bezoek aan één van de locaties van de Swinhove Groep. Suggesties, maar ook complimenten over zorg en dienstverlening zijn van harte welkom. Natuurlijk wordt daarbij uw privacy in acht genomen.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad praat en denkt mee over zaken op bedrijfsniveau en voert hiervoor regelmatig overleg met de bestuurder. De wet op de ondernemingsraden (WOR) is hierbij een hulpmiddel en tevens onze leidraad. De ondernemingsraad kan initiatief nemen om een (beleids)voorstel aan de bestuurder te doen. De ondernemingsraad kan geen individuele belangen behartigen of individuele problemen oplossen. Zij kunnen wel adviezen geven binnen het vermogen van de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit medewerkers die afkomstig zijn uit verschillende disciplines en locaties binnen de Swinhove Groep. Om de drie jaar zijn er OR-verkiezingen, waarbij nieuwe leden worden gekozen of zittende leden zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Hoe bereik ik de Ondernemingsraad?

De ondernemingsraad is bereikbaar via email: or@swinhovegroep.nl. U kunt ook een brief sturen naar de Ondernemingsraad via onderstaande gegevens:

Ondernemingsraad Swinhove Groep
Locatie De Lindonk
Rotterdamseweg 137b
3332 AE Zwijndrecht