Casemanagement dementie

Is bij u de diagnose dementie vastgesteld of heeft u een ‘niet pluis’ gevoel? Dit roept ongetwijfeld veel vragen op. Onze casemanagers dementie kunnen u hierbij helpen.

Onze casemanagers dementie richten zich op thuiswonende cliënten met dementie. Zij zijn er voor zowel u als cliënt als voor uw mantelzorgers en bieden ondersteuning en begeleiding bij het leven met dementie. Het doel hierbij is zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

De casemanagers dementie geven informatie en voorlichting, bespreken met u en uw mantelzorgers wat er komen gaat en waarover besluiten moeten worden genomen. Ook geven zij adviezen over  het omgaan met dementie. Daarnaast is de casemanager dementie een vertrouwd en vast aanspreekpunt voor u en uw mantelzorger. Samen bespreekt u wat u wilt, wat er mogelijk is en wat u helpt om u prettig te voelen en leefplezier te behouden.

De casemanager dementie coördineert de ondersteuning en zorg die u nodig heeft. Dit voorkomt dat u en uw mantelzorger(s) telkens met andere hulpverleners en zorginstellingen te maken krijgen.

Aanmelden
De geriater, huisarts of neuroloog kunnen u doorverwijzen naar de Casemanager. Ook kunt u zelf contact opnemen met de casemanagers dementie.

 Contact Casemanagers dementie
Tel. 078 – 625 55 00  (op werkdagen) of  06 – 14 30 45 59
E-mail. casemanagers@swinhovegroep.nl.