Groepswonen

De overstap van thuis naar een traditioneel verpleeghuis is voor veel mensen erg groot. Groepswonen sluit, door het huiselijke karakter, beter aan bij de oude woonsituatie. Het kleinschalige karakter zorgt er bovendien voor dat medewerkers meer persoonlijke aandacht aan bewoners kunnen geven. (Zorg)medewerkers en vrijwilligers zien bewoners in al hun facetten, als ze ’s ochtends opstaan, maar ook ’s middags tijdens het spelen van een spelletje. Er is ruimte voor individuele aandacht en de groepsdynamiek kan de kans op eenzaamheidsgevoelens verminderen.

Het wonen in een kleine groep biedt een groot aantal voordelen. Deze komen volledig tot hun recht als een verhuizing naar één van onze woongroepen voelt als thuiskomen.

Een woongroep bestaat uit 8 á 9 bewoners (uitzonderingen mogelijk). Er is een gemeenschappelijke woon- en eetkamer waar men kan deelnemen aan de groepsactiviteiten zoals de krant (voor)lezen, televisiekijken, spelletjes spelen en helpen bij de voorbereidingen van het eten koken. Daarnaast beschikt iedere bewoner over een eigen zit-/slaapkamer (uitzonderingen mogelijk).

Iedere groep kent een eigen dynamiek. Zijn alle bewoners vroege vogels, dan kan het op een groep om zeven uur ’s ochtends al een drukte van belang zijn. Luisteren bewoners graag naar muziek, dan staat de radio vaker aan dan de tv. Nieuwe bewoners worden zoveel mogelijk in groepen geplaatst die aansluiten bij hun belevingswereld en behoefte.

De professionele zorg van de Swinhove Groep is 24 uur per dag beschikbaar.

Doelgroep
Groepswonen is voor mensen die behoefte hebben aan beschermd wonen, hierbij richt de Swinhove Groep zich met name op mensen met dementie (of een demente-achtige aandoening) en onbegrepen gedrag. Voor het groepswonen heeft u een (WLZ) zorgindicatie nodig.

Wilt u meer weten over het groepswonen bij de Swinhove Groep, neem dan contact op met onze casemanagers.

Contact Klantadviseurs
Tel. 078 – 625 55 00 (op werkdagen) of 06 – 14 30 45 59.
E-mail. klantadviseurs@swinhovegroep.nl.