Revalidatie (GRZ)

De Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) afdeling is een tijdelijke verblijfsafdeling waar ouderen komen om te revalideren na een ziekhuisopname. Cliënten komen veelal na een ziekenhuisopname voor een CVA (beroerte) of na bijvoorbeeld een knie of heup operatie. Wij bieden een activerend revalidatieklimaat, waarin de cliënt centraal staat met een multidisciplinaire en doelgerichte aanpak. Het streven is natuurlijk dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt.

De behandeling
De cliënt wordt een verblijf met intensieve behandeling geboden waarbij meerdere disciplines, zoals bijvoorbeeld de fysiotherapie, betrokken zijn. De revalidatie van de cliënt vindt plaats gedurende de hele dag, door in de momenten van opstaan, ontbijten, lunchen en dineren en daartussen te zoeken naar revalidatie en leermomenten. Daarin wordt samen met de cliënt gezocht naar de juiste balans tussen rust en training. Het doel is de cliënt naar de thuissituatie terug te laten keren om thuis zo veilig en zelfstandig mogelijk te functioneren. Tijdens het verblijf staat de cliënt centraal. De behandeling en behandeldoelen worden afgestemd met de cliënt en eventueel zijn of haar naasten. De cliënt behoudt waar mogelijk de eigen regie en wordt hierin gestimuleerd.

De Swinhove Groep heeft een aparte unit met gespecialiseerde medewerkers, specifiek voor de behandeling en revalidatie van cliënten met een CVA. Deze unit (de Aanlegsteiger) is gelegen op onze locatie Swinhove.