Procedure

Procedure reserveren rolstoelbus

Bestemd voor: bewoners en hun familie, medewerkers en woongroepen/afdelingen.

Voor het reserveren van de rolstoelbus gelden de volgende uitgangspunten: 

Belangrijke informatie:

Wanneer is de bus te reserveren?

Tarieven

Groepsritten / Uitstapjes: 

Het vaste tarief voor groepsritten voor bewoners bedraagt € 2,00. Dit bedrag wordt meegenomen in de prijs van het uitstapje.

Uitstapjes/groepsritten worden georganiseerd door de activiteitenbegeleider of EVV’er van de woongroep/afdeling en worden plm. 1 maand voor de activiteit aangekondigd (meestal via flyer). 
Tegen betaling kan een bewoners zich hiervoor opgeven. Consumpties, entree-, huur- en parkeerkosten zijn voor rekening van de deelnemer. De uitstapjes zijn te bespreken in het Uitbureau.

Individuele huur van de bus: 

Het is ook mogelijk de bus (inclusief vrijwillige chauffeur) te huren voor privéritten. Hier wordt door ons een financiële vergoeding voor gevraagd. 

De tarieven (vastgesteld in januari 2016) per persoon zijn gebaseerd op de onderhouds- en benzinekosten en luiden als volgt: 
Ritten binnen Zwijndrecht (incl. Intratuin): € 3,00 per enkele reis
Ritten buiten Zwijndrecht (tot max. 30 kilometer) € 10,00 per enkele reis

Let op: aanvragen voor groepsvervoer krijgen voorrang boven individuele aanvragen. Toekennen van de reserveringsaanvraag vindt plaats op basis van beschikbaarheid onze vrijwillige chauffeurs.

De buskaarten zijn te koop in ’t Swinkeltje (locaties Swinhove en De Lindonk) en moeten bij het instappen overhandigd worden aan de chauffeurs. Per bewoner mag 1 begeleider gratis meereizen