Fysiotherapie en andere behandeldiensten

De Swinhove Groep is de specialist om u te begeleiden en te behandelen bij zorgvragen rondom het ouder worden. Onze  behandelaars werken nauw samen om u de optimale zorg te kunnen geven.

Specialist Ouderengeneeskunde

Onze specialisten ouderengeneeskunde bieden medische zorg. Elke arts werkt nauw samen met de verpleging en de overige behandelfuncties. Bij het opstellen van een behandelplan is er altijd eerst overleg tussen u en uw vertegenwoordiger en de specialist ouderengeneeskunde. De specialisten ouderengeneeskunde worden ondersteund door een praktijkondersteuner. De specialist ouderengeneeskunde wordt ondersteund door een Verpleegkundig Specialist en een Praktijkverpleegkundige.

Fysiotherapie

De Swinhove Groep beschikt over een afdeling fysiotherapie, gericht op de behandeling van ouderen. De fysiotherapie houdt zich bezig met klachten en/of problemen die zich voordoen rondom het bewegen. Het doel van de fysiotherapie is uiteraard om u weer zonder klachten en problemen te kunnen laten functioneren. Als u bij de fysiotherapie onder behandeling komt, wordt er in samenspraak met u een behandelplan opgesteld dat aansluit bij uw mogelijkheden en behoeften.

De behandelingen vinden over het algemeen plaats in de behandelruimte van de fysiotherapie op de hoofdlocatie van de Swinhove Groep aan de Plantageweg. Deze behandelruimte is goed bereikbaar voor ouderen die minder mobiel zijn, dus bent u afhankelijk van een rollator, rolstoel of scootmobiel, dan is dat geen probleem. Ook de apparatuur in de behandelruimte is zeer toegankelijk voor minder mobiele ouderen.

Naast de ouderen die in Swinhove wonen is de fysiotherapie ook toegankelijk voor de ouderen die nog thuis wonen. Met een verwijzing van uw huisarts of specialist uit het ziekenhuis kunt u bij ons terecht om te revalideren na een operatie aan bijvoorbeeld uw schouder, heup of knie. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het behandelen van mensen die een CVA hebben doorgemaakt of de ziekte van Parkinson hebben (onze fysiotherapeute Monique Westdorp staat ingeschreven in het Parkinsonnet). En verder geldt dat als uw mobiliteit om wat voor reden dan ook is afgenomen u bij ons aan het juiste adres bent om weer aan te sterken!

Al onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken bij een van onze fysiotherapeuten, neem dan gerust contact met ons op!
Tel: 078-6255558 E-mail: fysiotherapie@swinhovegroep.nl

Wii.JPG

Ergotherapie

Onze ergotherapeuten zorgen dat u zo veel en zo lang mogelijk kunt doen wat u belangrijk vindt. Dan gaat het vooral over de gewone dingen van alledag, zoals wassen, aan- en uitkleden, eten en drinken, liggen, zitten en bewegen. Ook kijken de ergotherapeuten naar andere activiteiten in het huishouden en uw vrije tijd. Zoals koken, schrijven, schoonmaken of winkelen. De ergotherapeuten gaan hierbij uit van wat u wilt en wat u kunt. De ergotherapeuten adviseren u bij de keuze voor hulpmiddelen, voorzieningen of aanpassingen in uw woning als u weer naar huis gaat en leren u hiermee om te gaan. Onze ergotherapeuten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Logopedie

Door een ziekte of ongeval, maar ook als je ouder wordt, kan er een moment komen dat communiceren meer moeite kost. Praten kost meer inspanning en soms wordt het lastiger om de juiste woorden te vinden. Naast problemen met mondelinge communicatie, kan het ook zijn dat er problemen ontstaan in het mond- en keelgebied. Zoals kauwen en slikken of moeite hebben met coördinatie van ademen en stemgeven. Behandeling door de logopedie heeft vaak effect. Niet alleen door de behandeling van de problemen zelf, maar ook door de begeleiding van zorgvragers en familie.

Dieetadvies

Onze diëtiste kan u alles vertellen over goede en gezonde voeding. Nieuwe bewoners krijgen in de eerste week een dieetadvies dat aansluit op het zorgplan van de verpleeghuisarts. Bij bepaalde ziektes of aandoeningen verwijst een arts gewoonlijk naar een diëtiste. Maar ook als u niet ziek bent, kunt u behoefte hebben aan een deskundige blik op uw dagelijks eten en drinken, en aan praktische adviezen. Vraag dan om een verwijzing naar de diëtiste. Samen met u zoekt zij naar antwoorden op uw vragen en kijkt zij hoe inpassing van advies in uw persoonlijke situatie mogelijk is.

Psycholoog

De psycholoog is onderdeel van het multidisciplinaire team van de Swinhove Groep. De werkzaamheden van een psycholoog bestaan uit begeleiding van cliënten bij psychische problematiek, zoals bijvoorbeeld acceptatie van ziekte, rouw en depressie. Daarnaast begeleidt de psycholoog gespreksgroepen van cliënten en familieleden.

Ook verricht de psycholoog (neuro)psychologisch onderzoek en observaties. Met de resultaten geeft de psycholoog advies over de juiste benadering en begeleiding van cliënten aan zorgteams. Dit gebeurt door middel van consultatie en scholing. Met de resultaten kan de psycholoog ook advies geven over de meest passende woonvorm voor de zorgvrager.

Geestelijke verzorging.

Binnen de Swinhove Groep is een geestelijk verzorger actief. De geestelijke verzorging is bedoeld voor iedereen. Ook voor mensen die niet met het geloof zijn opgevoed of er later niets mee hebben gedaan. Geestelijke verzorging is meer dan praten over het geloof. Het is het samen ordenen van wat iemand overkomen is. Vaak ook een ordening van hoe het leven verliep en verloopt.
De geestelijke verzorging organiseert diensten of vieringen voor groepen mensen. Ook biedt de geestelijk verzorger de mogelijkheid om individuele gesprekken te voeren.

Kosten

Als u in Swinhove of Lindonk woont en een indicatie hebt voor behandeling, wordt de Behandelservice vergoed op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U betaalt wel een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw burgerlijke staat en de hoeveelheid zorg waarvoor u een indicatie hebt.