Familieparticipatie

Een actieve betrokkenheid van de mantelzorgers van onze cliënten is een belangrijk onderdeel van de visie van de Swinhove Groep. Familieparticipatie c.q. mantelzorg is zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen in hun familie, huishouden of sociale omgeving. Het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is. Het verschil met vrijwilligerswerk is dat mantelzorg rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie met de cliënt.

De Swinhove Groep wil de actieve betrokkenheid van mantelzorgers in eerste instantie op een positieve wijze benaderen vanuit het oogpunt van het welzijn en leefplezier van de bewoners. Mantelzorgers kennen de achtergrond en wensen en voorkeuren van de cliënten het beste. Daarnaast is het voor cliënten meestal prettig om vaak en veel bekenden om zich heen te hebben. Mantelzorgers zijn een belangeloze steun en toeverlaat voor de bewoners, en maken deze laatsten daardoor ook minder sociaal kwetsbaar.

Daarnaast ziet de Swinhove Groep een actieve betrokkenheid van mantelzorgers niet als iets vrijblijvends. Vanuit de reguliere financiële middelen kunnen zorg en behandeling en in beperkte mate groepsactiviteiten worden geboden. Een actieve bijdrage van mantelzorgers is onmisbaar om individuele activiteiten voor cliënten en meer groepsactiviteiten te bieden. Deze individuele activiteiten zijn voor onze cliënten een onmisbare schakel in een aangename en actieve dagbesteding.

In de brochure 'Familieparticipatie' kunt u meer lezen over dit belangrijke onderwerp. Deze is verkrijgbaar op alle Swinhove Groep locaties