Raad van Toezicht

De Swinhove Groep heeft een betrokken Raad van Toezicht. Deze Raad houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de Swinhove Groep.

De leden van de Raad van Toezicht:

Hans Stam
Voorzitter

Arie Vorstelman

Trudy van Asch van Deenen

Piet Berkers

Yvonne van Kemenade

Fotografie: Jorgen Snoep – www.jorgen.nl