Vrijwilligers

Overal in onze organisatie ziet u vrijwilligers aan het werk. In de woongroepen, in het Zorghotel, in de Brasserie, bij de dagactiviteiten, bij verenigingen, in het winkeltje en zelfs bij de fysiotherapeut. Hun belangenloze ondersteuning en dienstverlening is onmisbaar voor de Swinhove Groep.

Op dit moment zetten ruim 600 vrijwilligers zich in op een van onze locaties of zij zijn elders in de gemeente namens de Swinhove Groep actief. Zij proberen op allerlei manieren het leefklimaat van onze clienten te verbeteren. De vrijwilligers staan altijd voor hen klaar.

U als vrijwilliger?

Voor de Swinhove Groep zijn enthousiaste vrijwilligers onmisbaar. Zij zijn de slagroom op de taart. U bent daarom altijd welkom! De Swinhove Groep biedt zinvol werk in een prettig en sociaal werkklimaat. U werkt samen met professionele krachten en andere vrijwilligers. Voor het werk dat u doet ontvangt u veel waardering en ontmoet u nieuwe kennissen.

Vrijwillig niet vrijblijvend

Wij vinden uw motivatie om onze clienten te ondersteunen belangrijk. Wij vragen niet veel van uw tijd. Maar vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Dit betekent dat u afspraken nakomt en goed kunt samenwerken met uw collega's. Verder respecteert u mensen, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging of handicap en gaat u zorgvuldig om met de privacy van onze clienten.

Scholing

Voor het uitvoeren van uw vrijwiliigersfunctie biedt de Swinhove Groep ondersteuning aan via een scholingstraject met workshops over verschillende onderwerpen. Na het volgen van deze workshops ontvangt u een certificaat.

Verzekering

Voor de tijd dat u als vrijwilliger voor de Swinhove Groep aan het werk bent, bent u verzekerd. Hiervoor is het wel belangrijk dat er een vrijwilligersovereenkomst is gesloten tussen u en de Swinhove Groep.
 

 

WijDoenMee-Sticker-def_2.jpg